Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μας

KSM και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)

Στην KSM η δέσμευση μας προς την κοινωνία εκφράζεται μέσα από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR). Στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας βρίσκεται η πεποίθηση ότι μια εταιρεία πρέπει όχι μόνο να εξασφαλίζει οικονομική επιτυχία, αλλά και να συνεισφέρει ενεργά στην πρόοδο και την ευημερία της κοινότητας που την περιβάλλει.

Κοινωνική Δέσμευση

Συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς και οργανώσεις για να παρέχουμε υποστήριξη σε ομάδες ανθρώπων που επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, μέσω συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης και παράλληλα επιδιώκουμε την άμεση επαφή τους με πιθανούς εργοδότες.

Φροντίδα για τους Εργαζομένους μας

Οι εργαζόμενοί μας αποτελούν τον πολυτιμότερο πόρο μας. Διασφαλίζουμε ένα υγιές και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον, παρέχοντας ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης, καθώς και προγράμματα ευεξίας. Όλοι οι εργαζόμενοί μας και τα ενήλικα μέλη των οικογενειών τους, έχουν μέσω της εταιρείας μας πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, χωρίς κάποια επιβάρυνση δική τους, σε συνεργασία με τους εξειδικευμένους επιστήμονες του Therapy Express.

Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας, καθοδηγώντας μας στο να δημιουργούμε μια θετική και βιώσιμη επίδραση στον κόσμο γύρω μας. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με τις κοινότητες και τους συνεργάτες μας προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους.