Για τον εργοδότη

Βρες το κατάλληλο προσωπικό εύκολα & γρήγορα!

Η KSM παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στις παρακάτω 3 βασικές κατηγορίες:

Προσέλκυση ταλέντων

Συνεργαστείτε με την KSM για την αποτελεσματική προσέγγιση στην αξιολόγηση των ταλέντων που χρειάζεστε για την ομάδα σας. Αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία μας στον κλάδο, μαζί θα εντοπίσουμε, θα προσεγγίσουμε και θα αξιολογήσουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να ενταχθεί στην ομάδα σας.

Υπηρεσίες εύρεσης
και αξιολόγησης προσωπικού

Outplacement

Παρέχουμε πρακτική υποστήριξη, πόρους και καθοδήγηση για να διευκολύνουμε την ομαλή μετάβαση στη σταδιοδρομία όσων αποχωρούν, με σεβασμό και εκτίμηση σε κάθε βήμα της διαδικασίας.

Αναζήτηση στελεχών

Βασιζόμενοι στην εκτεταμένη εμπειρία μας στον κλάδο, συμβάλλουμε σημαντικά στην αναζήτηση ηγετικών ταλέντων που ευθυγραμμίζονται με τους μοναδικούς στόχους και τις αξίες του οργανισμού σας. Η προσέγγισή μας έχει τις ρίζες της στην πρακτική εφαρμογή, την εχεμύθεια και την αξιοπιστία των εργαλείων μας, εξασφαλίζοντας μια ομαλή διαδικασία πρόσληψης για κρίσιμες θέσεις στελεχών.

Μαζικές προσλήψεις

Αυξήστε την ταχύτητα εύρεσης και πρόσληψης ομάδων εργαζομένων για τις εποχικές ή και τακτικές ανάγκες στελέχωσής σας, αξιοποιώντας την εμπειρία και το δίκτυο των συμβούλων μας. Μέσω της στρατηγικής μας, αντιμετωπίζουμε άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες σας σε προσωπικό, παρέχοντας πρακτικές λύσεις για προσλήψεις μεγάλου όγκου χωρίς πολύπλοκες και δύσκολες διαδικασίες.

Προσωρινή απασχόληση

Προσαρμοστείτε στις κυμαινόμενες απαιτήσεις του εργατικού δυναμικού με τις ευέλικτες λύσεις μας για προσωρινή απασχόληση. Προσφέρουμε πρακτική υποστήριξη συνδέοντάς σας με ειδικευμένους επαγγελματίες για βραχυπρόθεσμα έργα ή εποχιακές απαιτήσεις, εξασφαλίζοντας γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες σας σε προσωπικό.

Υπηρεσίες
outsourcing

Λειτουργούμε με ειδική άδεια λειτουργίας ως εταιρεία προσωρινής απασχόλησης που μας επιτρέπει να ασκούμε νόμιμα τη δραστηριότητα της παροχής εργασίας από μισθωτούς μας σε άλλους εργοδότες με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης όπως αυτή προσδιορίζεται στον Ν. 4052/2012.

Υπηρεσίες “Employer of Record”

Απλοποιήστε τις δραστηριότητές σας αναθέτοντας σε εμάς τις εργοδοτικές ευθύνες, μετριάζοντας το ρίσκο και διασφαλίζοντας την πλήρη νομική συμμόρφωση.

Διαχείριση και συμβουλευτική μισθοδοσίας

Διευκολύνετε το έργο της μισθοδοσίας με τις πρακτικές υπηρεσίες διαχείρισης και συμβουλευτικής που παρέχουμε. Η προσέγγισή μας εξασφαλίζει ακρίβεια και συμμόρφωση χωρίς περιττή πολυπλοκότητα, επιτρέποντάς σας να επικεντρωθείτε στις βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες.

Υπηρεσίες
για εταιρείες εκτός Ελλάδας

Εναρμονιστείτε με τις νέες τάσεις της αγοράς που θέλουν την εξ’ αποστάσεως εργασία να εισέρχεται δυναμικά στο χώρο, από όποιο μέρος του κόσμου και αν προέρχεται. Εμείς σας βοηθάμε ενεργά, προσφέροντας απλές λύσεις και πρακτικές υπηρεσίες για την ικανοποίηση των επαγγελματικών απαιτήσεων των ταλέντων σας, χωρίς ο τόπος εργασίας να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα.

Πολιτικές & Διαδικασίες Ανθρωπίνου Δυναμικού

Συνεργαστείτε με την έμπειρη ομάδα μας για να δημιουργήσετε πρακτικές διαδικασίες και πολιτικές ευθυγραμμισμένες με τις αξίες του οργανισμού σας. Η εξατομικευμένη προσέγγισή μας διασφαλίζει ότι οι πολιτικές σας είναι συμβατές με την εταιρική σας κουλτούρα και συμβάλουν στην ροή μιας ομαλής εργασιακής καθημερινότητας.

Ad hoc έργα ανθρώπινου δυναμικού

Εκπαίδευση σε επαγγελματικές δεξιότητες

Ενισχύστε τα αποτελέσματα της ομάδας σας με τα εργαστήρια και σεμινάρια επαγγελματικών δεξιοτήτων που προσφέρουμε. Εστιάζοντας στις βασικές ικανότητες επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και ηγεσίας, παρέχουμε πρακτική εκπαίδευση που βελτιώνει άμεσα την αποτελεσματικότητα στο χώρο εργασίας και αυξάνει παράλληλα τη δέσμευση των εργαζομένων.

Coaching

Υποστηρίξτε την επαγγελματική ανάπτυξη μέσω των πρακτικών συνεδριών coaching με τους εξειδικευμένους οργανωσιακούς ψυχολόγους μας. Η έμπειρη ομάδα μας παρέχει καθοδήγηση και στρατηγικές για να καθοδηγήσει τους επαγγελματίες να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους με πρακτικά, εφαρμόσιμα βήματα και κατανόηση των δυνατοτήτων και της εξέλιξής τους.

Κέντρα αξιολόγησης και ανάπτυξης

Εντοπίστε και εξελίξτε τα ταλέντα στον οργανισμό σας μέσω των κέντρων αξιολόγησης και ανάπτυξης που οργανώνουμε και συντονίζουμε. Προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες σας, η προσέγγισή μας επικεντρώνεται στην παροχή αξιοποιήσιμων γνώσεων για την ενίσχυση της ατομικής και ομαδικής απόδοσης.

Υποστήριξη ψυχικής υγείας και ευημερίας

Δώστε προτεραιότητα στην ευημερία των εργαζομένων με τα εξειδικευμένα προγράμματα υποστήριξης της ψυχικής υγείας των συνεργατών μας. Προσφέρουμε πρακτικούς πόρους και εργαστήρια, δημιουργώντας ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον που υποστηρίζει τη συνολική υγεία και ανθεκτικότητα της ομάδας σας.

Ειδικά έργα ανθρώπινου δυναμικού

Συνδυάζουμε και υλοποιούμε μαζί την υπηρεσία συμβουλευτικής Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως χρειάζεται για την επιτυχή αλλά και στρατηγική διαχείριση των αναγκών σας. Είτε αυτό αφορά σε επικαιροποίηση των πολιτικών και διαδικασιών, είτε στην χάραξη της στρατηγικής, η έμπειρη ομάδα μας θα συνεργαστεί μαζί σας ουσιαστικά, διασφαλίζοντας ότι κάθε έργο θα αποφέρει την αξία που θα ενισχύσει τον οργανισμό σας.