Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:
Υπεύθυνο Διαγωνισμών

Πελάτης: Εταιρεία που εξειδικεύεται στον τομέα του επαγγελματικού καθαρισμού. Η εταιρία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελληνική αγορά όσο και στην αγορά της Ρουμανίας, παρέχοντας υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των καθαρισμών.

Προφίλ:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε τμήμα διαγωνισμών παρεμφερούς κλάδου
 • Άριστη γνώση υπολογισμού κόστους μισθοδοσίας και εργατικής νομοθεσίας
 • Γνώση διαδικασιών ηλεκτρονικών διαγωνισμών (πχ ΕΣΗΔΗΣ κλπ)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Δυνατότητα τήρησης deadlines

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολούθηση της αγοράς για τον εντοπισμό νέων διακηρύξεων και διαγωνισμών
 • Σύνταξη οικονομικών και τεχνικών προσφορών (η εταιρεία διαθέτει προσωπικό καθαρισμού σε δημόσια και ιδιωτικά έργα)
 • Παρακολούθηση της εξέλιξης των διαγωνισμών, επικοινωνία με τις αναθέτουσες αρχές και γενικά διευθέτηση της όλης διαδικασίας

Παρέχονται:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Φιλικό, σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • 8 ωρη απασχόληση, πρωινό ωράριο
 • Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts