Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά για απασχόληση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα εξέλιξης:
Βοηθό ηλεκτρολόγου

Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται:

 • Καθημερινή επίσκεψη και επίβλεψη της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών συστημάτων των καταστημάτων της εταιρίας
 • Εντοπισμός προβλημάτων σε θέματα ορθής λειτουργίας των συστημάτων και αποκατάσταση βλαβών, που ενδεικτικά μπορεί να αφορούν καλωδιώσεις, φωτισμούς κ.λ.π.
 • Συντονισμός των συντηρήσεων των υποκαταστημάτων
 • Σύνταξη αναφορών λειτουργίας
 • Εργασίες στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Προσόντα υποψηφίου:

 • Απόφοιτος ΕΠΑΛ-ΙΕΚ-ΤΕΙ
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο
 • Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης Κατηγορίας Β
 • Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ
 • Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, επικοινωνιακές δεξιότητες

Επιθυμητά προσόντα:

Πρακτική εμπειρία σε ηλεκτρολογικά/ ηλεκτρονικά συστήματα

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικές απολαβές
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Εργασία εντός Αττικής

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts