Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά,
Τεχνικό Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Περιγραφή ρόλου:

 • Παρακολούθηση λειτουργίας δικτύων δεδομένων
 • Διαχείριση ειδοποιήσεων από συστήματα παρακολούθησης (NOC/SOC)
 • Παρακολούθηση διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων και εξοπλισμού
 • Διαχείριση – Παραμετροποίηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
 • Τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών, παρακολούθηση και αναγγελία βλαβών
 • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων Α’ και Β’ βαθμού

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιών
 • Τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρία σε συστήματα παρακολούθησης δικτύων και στη διαχείριση προβλημάτων λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων (ΙΤ & ΟΤ)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Eπιθυμητή η εμπειρία σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και πληροφοριών καθώς και διαχείρισης περιστατικών.
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες, καθώς πρόκειται για οργανισμό που λειτουργεί 24/7

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts