Ελληνικός οργανισμός ενέργειας, αναζητά Technical Coordinators, οι οποίοι θα στελεχώσουν το τμήμα Υποστήριξης Πληροφορικής Τεχνολογίας.

Ο ρόλος περιλαμβάνει:

 • Τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής, των απαιτήσεων και των παραδοτέων του έργου.
 • Τον εντοπισμό και την επίλυση ζητημάτων που μπορεί να μεταβάλλουν τα χρονοδιαγράμματα και τις παραδοτέες φάσεις του έργου.
 • Την εξασφάλιση της συνολικής ποιότητας του έργου, βάση των εταιρικών πολιτικών και πρακτικών.
 • Τη συλλογή απαιτήσεων για την επιλογή της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής των έργων, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων, των επιχειρησιακών διεργασιών και της ολοκλήρωσης της πληροφορίας.
 • Την εφαρμογή του καταλληλότερου πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση και εκμετάλλευση τους.
 • Την μέριμνα για την προστασία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών των χρηστών των έργων που συντονίζουν και γενικότερα όσων επηρεάζονται από κυβερνοαπειλές σε εφαρμογές ή δεδομένα.
 • Την τήρηση του προϋπολογισμού και παρακολούθηση των δαπανών/συναλλαγών.
 • Την διαχείριση – ενθάρρυνση της συνεργατικότητας, επικοινωνίας και διαμόρφωσης θετικών σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ομάδων ή και των εξωτερικών συνεργατών.
 • Τον προγραμματισμό και διοργάνωση συναντήσεων/εκδηλώσεων και τήρηση του προγράμματος.
 • Την εξασφάλιση, ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται σωστά για όλες τις λειτουργίες (τηλεδιάσκεψη, παρουσιάσεις κ.λπ.)
 • Τη διαχείριση τεχνικής τεκμηρίωσης, προετοιμασία παρουσιάσεων και ενημερώσεων έργου.
 • Τη συνδρομή στους τεχνικούς διευθυντές, στην δημιουργία και διάθεση σχεδίων εργασίας και χρονοδιαγραμμάτων.
 • Τη διατήρηση ενημερωμένων αρχείων και δημιουργία εκθέσεων ή προτάσεων.
 • Την υποστήριξη της εξέλιξης και της ανάπτυξης του προγράμματος.

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Πληροφορικής.
 • Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Πιστοποίηση Microsoft Azure

Ο οργανισμός παρέχει:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας με ομάδες εργασίας από διαφορετικούς κλάδους, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο
 • Υψηλές αποδοχές αναλόγως των προσόντων
 • Ευκαιρία να συμμετέχεις σε project ψηφιακού μετασχηματισμού ενός από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους ομίλους της Ελλάδας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts