Ο/η κατάλληλος υποψήφιος /α:

  • Φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της reception σύμφωνα με τα πρότυπα του ξενοδοχείου
  • Παρέχει βοήθεια στους πελάτες αντιμετωπίζοντας με υπευθυνότητα τις απαιτήσεις τους
  • Έχει ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα
  • Είναι μεθοδικός και μπορεί να διαχειριστεί την πίεση του χρόνου

Απαιτήσεις:

  • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, θα συνεκτιμηθεί
  • Γνώση ξενοδοχειακού λογισμικού PROTEL
  • Η θέση αφορά απογευματινή και βραδινή βάρδια 
  • Πενθήμερη εργασία με κυλιόμενο ρεπό

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts