Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτης της, ελληνικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά για απασχόληση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα εξέλιξης:
Μεταλλειολόγο Μηχανικό

 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

  • Πτυχίο Μεταλλειολόγου Μηχανικού Πανεπιστημιακής ή ισότιμης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού
  • Επαγγελματική εμπειρία πλέον των τριών (3) ετών σε περιβαλλοντική αδειοδότηση ορυχείων
  • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Ευχέρεια στη χρήση του λογισμικού AUTOCAD

 

Περιγραφή θέσης:

  • Υποστήριξη και παρακολούθηση στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φακέλων ανανέωσης /τροποποίησης περιβαλλοντικής αδειοδότησης, μελετών αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων των ορυχείων και των σταθμών λιγνιτικής παραγωγής (απολιγνιτοποίηση, αποσυρόμενα μέσα παραγωγής, σχέδια αποκατάστασης και παύσης λειτουργίας των ορυχείων, ταινιόδρομοι μεταφοράς λιγνίτη και εν γένει θεμάτων συναφών με τα ορυχεία και τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής), για τη λειτουργία των μονάδων ορυχείων και λιγνιτικών σταθμών παραγωγής, αρμοδιότητας Διευθύνσεως Περιβάλλοντος.
  • Κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση του Business Plan της Λιγνιτικής Παραγωγής και του ενεργειακού σχεδιασμού, παρακολούθηση τεχνικών-οικονομικών δεικτών για την επίτευξη συγκεκριμένων παραγωγικών/τεχνικών/οικονομικών στόχων

 

Παρέχονται:

  • Ικανοποιητικές απολαβές
  • Σταθερό περιβάλλον εργασίας
  • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts