Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ομίλου εταιρειών, αναζητά:
Junior Technical B2B Sales Representative

Ο ρόλος αποτελεί ιδανικό επαγγελματικό βήμα για υποψήφιους που ενδιαφέρονται να εξελιχθούν στο πεδίο των τεχνικών πωλήσεων, διαθέτουν τεχνικό υπόβαθρο σπουδών και είναι προσανατολισμένοι στην επίτευξη των στόχων.

 

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α:

 • Εκπροσωπεί και παρουσιάζει την εταιρία σε υπάρχον και εν δυνάμει πελατολόγιο στο χώρο των βιομηχανικών εκτυπώσεων και συσκευασίας
 • Διατηρεί το επίπεδο ικανοποίησης πελατών σε υψηλό επίπεδο
 • Αναπτύσσει το πελατολόγιο και προωθεί τα προϊόντα
 • Συντάσσει προσφορές και πραγματοποιεί follow up ενέργειες
 • Φροντίζει για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες
 • Επικοινωνεί με προμηθευτές, παρακολουθεί τα αποθέματα και συμμετέχει στη διαδικασία παραγγελιών

 

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο Μηχανικού/ Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών ή συναφούς κλάδου
 • Επιθυμητή η εμπειρία ενός έτους σε πωλήσεις
 • Εμπειρία σε εκτυπώσεις επιθυμητή
 • Άδεια οδήγησης, δυνατότητα για ταξίδια στην Ελλάδα
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών , MS Office (γνώση ERP, CRM αξιολογείται θετικά)
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη των στόχων
 • Αναλυτικές ικανότητες, δομημένη σκέψη και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
 • Δυνατότητα γρήγορης εκμάθησης τεχνικών δεδομένων και διάθεση για συνεχή εκπαίδευση
 • Ομαδικό πνεύμα, πρωτοβουλία, ακεραιότητα

 

Παρέχονται:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό κινητό
 • Εταιρικό Laptop
 • Home Office εργασία

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts