Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτης της, ελληνικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά: Junior Software Engineer

 Για την θέση αυτή:

  • Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη

Χρειαζόμαστε:

  • Πτυχίο Πληροφορικής
  • Γνώσεις προγραμματισμού και βάσεων δεδομένων

Οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

  • Υποστήριξη και προγραμματισμό όλων των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιεί η εταιρεία
  • Υποστήριξη και παρακολούθηση στη χρήση εφαρμογών, συστημάτων και πολιτικών σχετικών με θέματα της Διεύθυνσης

Προσφέρονται:

  • Προοπτικές εξέλιξης
  • Εκπαίδευση
  • Δυνατότητα εργασίας σε δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts