Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (για θέση Back-office)

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και συντήρηση έργων Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποσταθμών ΥΤ και ΜΤ και αναζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τη στελέχωση του γραφείου του Ηλεκτρολογικού Τμήματος.

Ο κάτοχος της θέσης θα συμμετέχει στο σύνολο των εργασιών και αρμοδιοτήτων που διεκπεραιώνονται από το γραφείο του τμήματος για την υποστήριξη των έργων κατασκευής και συντήρησης της εταιρείας.

Στις αρμοδιότητες της θέσης μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Υλοποίηση και έλεγχος σχεδίων και μελετών
 • Προμήθειες υλικών
 • Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων εργασιών
 • Προετοιμασία αναφορών εργασιών
 • Κοστολόγηση εργασιών και έργων
 • Ετοιμασία τεχνικών και οικονομικών προσφορών
 • Επικοινωνία με συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές

 

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)
 • Εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εμπειρία σε AutoCAD
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σχετική με έργα ΑΠΕ και υποσταθμούς ΥΤ

 

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Ενέργειας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts