Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:
Γενικό Διευθυντή

Ο πελάτης: Εταιρεία με έδρα στην Πάτρα και αντικείμενο δραστηριοτήτων της την πώληση ιατρικών μηχανημάτων, υγειονομικού υλικού και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Τόπος Εργασίας: Πάτρα

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α, θα πρέπει να έχει γνώση της συγκεκριμένης αγοράς και να προέρχεται από τον χώρο των πωλήσεων.

Ο κατάλληλος υποψήφιος, ως ο πρώτος στην ιεραρχία της εταιρείας, θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου με στόχο την μακροπρόθεσμη και σταθερή επιτυχία της εταιρείας.

Βασικός στόχος θα είναι η στρατηγική ανάπτυξη, η οργάνωση των τμημάτων και η άριστη διαχείριση αυτών.

Αρμοδιότητες

 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών στρατηγικών ώστε να εξασφαλιστούν οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι της εταιρείας
 • Επιτήρηση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, για την εξασφάλιση της συνολικής στρατηγικής
 • Καθοδήγηση των υφισταμένων / πρότυπο για την υπόλοιπη ομάδα
 • Παρακολούθηση της αγοράς και του ανταγωνισμού
 • Λήψη σημαντικών επενδυτικών αποφάσεων
 • Τήρηση κανονισμών και εσωτερικών πολιτικών με στόχο τη διατήρηση της νομιμότητας και της επιχειρηματικής δεοντολογίας της εταιρείας
 • Δημόσιοι Διαγωνισμοί

Προφίλ

 • Εμπειρία στον αντίστοιχο κλάδο θεωρείται απαραίτητη
 • Πτυχίο MSc/MA στη διοίκηση επιχειρήσεων ή σε συναφές αντικείμενο
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια αποδεδειγμένης εμπειρίας σε διευθυντική θέση πωλήσεων ή ανάπτυξης δικτύου
 • Εξοικείωση με διάφορες επιχειρηματικές λειτουργίες, όπως μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, χρηματοδότηση, κλπ.
 • Επιχειρηματική νοοτροπία με εξαιρετικές οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες
 • Αναλυτικές ικανότητες και ικανότητα στην επίλυση προβλημάτων
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts