Η KSM HR, για λογαριασμό μεγάλης αρτοβιομηχανίας με δυναμική παρουσία στον ελληνικό χώρο, αναζητά: Εργάτες Συσκευασίας

Τόπος εργασίας: Κορωπί

Ωράριο: Κυλιόμενο – βάρδιες

Κύρια καθήκοντα:

 • Χειρισμός μηχανημάτων συσκευασίας προκειμένου το παραγόμενο προϊόν να πληροί τις προδιαγραφές ποιότητας
 • Προετοιμασία και σωστή τοποθέτηση της σακουλιέρας
 • Διατήρηση καθαριότητας χώρου
 • Έλεγχος ημερομηνίας και ιχνηλασιμότητας
 • Έλεγχος προϊόντων
 • Καθαρισμός και συντήρηση μηχανών

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Προϋπηρεσία ενός έτους σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική παραγωγή
 • Βασική γνώση Αγγλικών
 • Παρατηρητικότητα, ακρίβεια και ταχύτητα
 • Αντίληψη και επικοινωνία
 • Ομαδικότητα και συνεργασία

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts