Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Διευθυντή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Έργων ΑΠΕ

Ο κάτοχος της θέσης θα αναλάβει το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της εταιρείας όπου θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Έργων στα παρακάτω:

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός, επίβλεψη και παράδοση του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών
 • Προετοιμασία αναφορών
 • Εκτέλεση πληθώρας ηλεκτρολογικών εργασιών για τα έργα υπό κατασκευή καθώς και για τη συντήρηση την έργων που έχουν ολοκληρωθεί
 • Συμβολή στον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων
 • Επικοινωνία με συνεργάτες
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες προμηθειών υλικών

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ)
 • Πιστοποίηση Project Management (PMI or PRINCE2 ή ισοδύναμη)
 • Σχετική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξια
 • Διαθεσιμότητα για απασχόληση σε έργα εκτός Αθηνών όποτε χρειαστεί
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Γνώση AutoCAD
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Άδεια οδήγησης
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε Διευθυντική θέση σχετική με έργα ΑΠΕ ή εμπειρία με έργα Μέσης τάσης ,οπτικές ίνες και ηλεκτρολογικές εργασίες Χαμηλής τάσης

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες περαιτέρω ανέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts