Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας που δραστηριοποιείται στους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης – συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων με ταχεία ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναζητά για απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας:
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο

Αρμοδιότητες:

 • Συντήρηση (σε περιοδική και ετήσια βάση) και Λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού
 • Χειρισμοί Μέσης Τάσης – UPS
 • Καθημερινή επιθεώρηση εγκαταστάσεων. Εντοπισμός προβλημάτων σε θέματα ορθής λειτουργίας των συστημάτων και αποκατάσταση βλαβών
 • Συμμετοχή στην επιλογή των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα αρμοδιότητας του

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Πτυχίο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.) ή Μέσης Τεχνικής Σχολής στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Προϋπηρεσία στην συντήρηση, την επισκευή και την λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Βασικές γνώσεις αγγλικών
 • Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Τεχνικοί Εγκαταστάσεων

Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού, o μεγαλύτερος ελληνικός οργανισμός ενέργειας, αναζητά εξειδικευμένους τεχνικούς εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων χαλκού & οπτικών ινών.

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 • Διαθέτουν πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ Βοηθού Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτροτεχνίτη
 • Έχουν αντίστοιχη εμπειρία σε εγκαταστάσεις καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων χαλκού & Ο/Ι, ιδανικά κατ’ ελάχιστο τρία χρόνια
 • Έχουν διαθεσιμότητα για ταξίδια εκτός Αττικής

Καθήκοντα:

 • Καταγραφή του δικτυακού εξοπλισμού (αποτύπωση συνδέσεων, φωτογράφιση αρχικής εγκατάστασης).
 • Αποξήλωση του δικτυακού εξοπλισμού, συσκευασία και τοποθέτηση ετικέτας και περιγραφή του περιεχομένου.
 • Κατασκευή δικτυακής υποδομής οικίσκου booth στους χώρους που ανασκευάζονται.
 • Επαναφορά και επανασύνδεση για λειτουργία του δικτυακού εξοπλισμού.
 • Συνδέσεις- μεταφορές πριζών εργασίας (δεδομένων/τηλεφωνίας).
 • Υποστήριξη για αποκατάσταση σε λειτουργία των δικτυακών συσκευών και των περιφερειακών αυτών (φωτογράφιση τελικής εγκατάστασης)

 

 Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Βοηθός Ηλεκτρολόγου

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής εταιρίας προϊόντων και μηχανημάτων επαγγελματικού καθαρισμού αναζητά:
Βοηθό Ηλεκτρολόγου

Ο ρόλος:

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση συντήρηση και προγραμματισμό δοσομετρικών συστημάτων για επαγγελματικό εξοπλισμό (πλυντήρια ρούχων και πιάτων), σε εγκαταστάσεις πελατών στην Αττική και στην επαρχία.

Παρέχονται:

 • Πενθήμερη, πλήρης απασχόληση
 • Εταιρικό όχημα, κινητό τηλέφωνο
 • Εκπαίδευση

Προφίλ υποψηφίων:

 • Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχο ρόλο
 • Επιθυμητή η γνώση αγγλικών
 • Γνώση Η/Υ (MS OFFICE)
 • Άδεια οδήγησης
 • Δυνατότητα ταξιδιών εντός Ελλάδας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Αυτοκινήτων

Η ΚSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, εξουσιοδοτημένου συνεργείου αυτοκινήτων, αναζητά:
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγος Μηχανικό Αυτοκινήτων

Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών (ιδανικά σε αντιπροσωπεία/συνεργείο OPEL, CITROEN, PEUGEOT)
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικός μισθός ανάλογος των προσόντων
 • Σταθερή συνεργασία σε δυναμικό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση και προοπτική εξέλιξης

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Ηλεκτρολόγος Εργοστασίου

Η KSM HR, αναζητά για πελάτη της, γνωστή αλλαντοβιομηχανία στα βόρεια προάστια,
Ηλεκτρολόγο Εργοστασίου

Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο (βάρδιες).

Προσόντα / Ικανότητες

 • Πτυχίο TEI Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού ή Πτυχίο Τεχνικής Σχολής (Ηλεκτρολογίας) ή Πτυχίου Τεχνικού Λυκείου (ειδικότητα Ηλεκτρολόγου-Συντηρητή)
 • Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακή εμπειρία στον βιομηχανικό κλάδο κατά προτίμηση σε τομέα τροφίμων
 • Καλή γνώση αυτοματισμών PLC (αποκατάσταση βλαβών, προγραμματισμός)
 • Καλή γνώση Μηχανών Συσκευασίας, Ηλεκτροπνευματικούς μηχανισμούς,κτλ.
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πολύ ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως την εμπειρία
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης
 • Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας καταξιωμένης στους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης – συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων με ταχεία ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας:
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο

Καθήκοντα Υποψηφίου:

 • Συντήρηση (σε περιοδική και ετήσια βάση) και Λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων, θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού
 • Χειρισμοί Μέσης Τάσης – UPS
 • Καθημερινή επιθεώρηση εγκαταστάσεων. Εντοπισμός προβλημάτων σε θέματα ορθής λειτουργίας των συστημάτων και αποκατάσταση βλαβών
 • Συμμετοχή στην επιλογή των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα αρμοδιότητας του

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.) ή Μέσης Τεχνικής Σχολής στον τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία πέντε (5) έτη στην συντήρηση, την επισκευή και την λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Βασικές γνώσεις αγγλικών
 • Ικανότητα ιεράρχησης και διαχείρισης προτεραιοτήτων
 • Οργανωτικότητα και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
 • Ικανότητα διαχείρισης εναλλακτικών σχεδίων δράσης
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Ηλεκτρολόγος Εργοστασίου

Βιομηχανία στο χώρο των Τροφίμων με έδρα στον Άγιο Στέφανο αναζητά Ηλεκτρολόγο Εργοστασίου

Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο (βάρδιες)

Προσόντα / Ικανότητες

 • Πτυχίο TEI Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού ή Πτυχίο Τεχνικής Σχολής (Ηλεκτρολογίας) ή Πτυχίου Τεχνικού Λυκείου (ειδικότητα Ηλεκτρολόγου-Συντηρητή)
 • Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακή εμπειρία στον βιομηχανικό κλάδο κατά προτίμηση σε τομέα τροφίμων
 • Καλή γνώση αυτοματισμών PLC (αποκατάσταση βλαβών, προγραμματισμός)
 • Καλή γνώση Μηχανών Συσκευασίας, Ηλεκτροπνευματικούς μηχανισμούς,κτλ.
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας 

Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Βοηθός Ηλεκτρολόγου

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ηγετικής εταιρείας στην ελληνική εκτυπωτική βιομηχανία, αναζητά: Βοηθό Ηλεκτρολόγου

Χώρος εργασίας: Στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Κορωπί.

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου από ΕΠΑΛ ή τεχνική σχολή
 • Επιθυμητή εμπειρία 2-5 ετών ως ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων  
 • Επιθυμητή η γνώση αυτοματισμών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Η εταιρία προσφέρει:

 • Πλήρη πενθήμερη απασχόληση
 • Ικανοποιητικό μισθό
 • Ιδιωτική Ασφάλεια και νοσοκομειακή κάλυψη

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Έργων ΑΠΕ

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Έργων ΑΠΕ

Ο κάτοχος της θέσης θα ενταχθεί στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της εταιρείας όπου θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Έργων

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών για τα έργα υπό κατασκευή
 • Εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση των έργων που έχουν ολοκληρωθεί
 • Συμμετοχή στον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων
 • Συμμετοχή στις προμήθειες υλικών
 • Επικοινωνία με συνεργάτες
 • Προετοιμασία σχετικών αναφορών

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)
 • Πρακτική εμπειρία 2- 3 ετών σε ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξια
 • Διαθεσιμότητα για απασχόληση σε έργα εκτός Αθηνών
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εμπειρία σε AutoCAD
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Άδεια οδήγησης
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σχετική με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ή με έργα Μέσης τάσης, οπτικές ίνες και ηλεκτρολογικές εργασίες Χαμηλής τάσης

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Ενέργειας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (για θέση Back-office)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (για θέση Back-office)

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και συντήρηση έργων Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποσταθμών ΥΤ και ΜΤ και αναζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τη στελέχωση του γραφείου του Ηλεκτρολογικού Τμήματος.

Ο κάτοχος της θέσης θα συμμετέχει στο σύνολο των εργασιών και αρμοδιοτήτων που διεκπεραιώνονται από το γραφείο του τμήματος για την υποστήριξη των έργων κατασκευής και συντήρησης της εταιρείας.

Στις αρμοδιότητες της θέσης μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Υλοποίηση και έλεγχος σχεδίων και μελετών
 • Προμήθειες υλικών
 • Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων εργασιών
 • Προετοιμασία αναφορών εργασιών
 • Κοστολόγηση εργασιών και έργων
 • Ετοιμασία τεχνικών και οικονομικών προσφορών
 • Επικοινωνία με συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές

 

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)
 • Εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εμπειρία σε AutoCAD
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σχετική με έργα ΑΠΕ και υποσταθμούς ΥΤ

 

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Ενέργειας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Διευθυντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Έργων ΑΠΕ

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Διευθυντή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Έργων ΑΠΕ

Ο κάτοχος της θέσης θα αναλάβει το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της εταιρείας όπου θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Έργων στα παρακάτω:

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός, επίβλεψη και παράδοση του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών
 • Προετοιμασία αναφορών
 • Εκτέλεση πληθώρας ηλεκτρολογικών εργασιών για τα έργα υπό κατασκευή καθώς και για τη συντήρηση την έργων που έχουν ολοκληρωθεί
 • Συμβολή στον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων
 • Επικοινωνία με συνεργάτες
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες προμηθειών υλικών

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ)
 • Πιστοποίηση Project Management (PMI or PRINCE2 ή ισοδύναμη)
 • Σχετική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξια
 • Διαθεσιμότητα για απασχόληση σε έργα εκτός Αθηνών όποτε χρειαστεί
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Γνώση AutoCAD
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Άδεια οδήγησης
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε Διευθυντική θέση σχετική με έργα ΑΠΕ ή εμπειρία με έργα Μέσης τάσης ,οπτικές ίνες και ηλεκτρολογικές εργασίες Χαμηλής τάσης

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες περαιτέρω ανέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.