Πωλητής/τρια Β2Β

H KSM αναζητά για λογαριασμό πελάτη της
Πωλητή/τρια Β2Β

Ο πελάτης: εξειδικεύεται σε διαφημιστικές υπηρεσίες, εκδόσεις περιοδικών, digital marketing, εμπορικές εκθέσεις, διοργανώσεις εκδηλώσεων, συνέδρια και υπηρεσίες εκπαίδευσης και επικοινωνίας καθετοποιημένες στον χώρο της υγείας και της ομορφιάς, με πελατολόγιο που περιστρέφεται γύρω από γνωστές φαρμακευτικές και εταιρίες καλλυντικών.

Αρμοδιότητες

 • Επικοινωνία με πιθανούς πελάτες για ενημέρωση γύρω από τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία
 • Κατανόηση των αναγκών των πελατών και διεύρυνση πελατολογίου
 • Διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης με υπάρχον πελατολόγιο
 • Έρευνα ανταγωνισμού – αγοράς

Προφίλ υποψηφίου

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΙΕΚ
 • Εμπειρία σε πωλήσεις B2B
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Ευχάριστος χαρακτήρας με επικοινωνιακές ικανότητες
 • Συνέπεια και επαγγελματισμός
 • Αντίληψη και κατανόηση του digital marketing
 • Ενδιαφέρον για τον κλάδο της υγείας και τo digital marketing

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικός μισθός, Bonus
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Ηλεκτρολόγος Εργοστασίου

Βιομηχανία στο χώρο των Τροφίμων με έδρα στον Άγιο Στέφανο αναζητά Ηλεκτρολόγο Εργοστασίου

Απαραίτητη προϋπόθεση η δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο (βάρδιες)

Προσόντα / Ικανότητες

 • Πτυχίο TEI Ηλεκτρολογίας / Αυτοματισμού ή Πτυχίο Τεχνικής Σχολής (Ηλεκτρολογίας) ή Πτυχίου Τεχνικού Λυκείου (ειδικότητα Ηλεκτρολόγου-Συντηρητή)
 • Τουλάχιστον 3 έτη εργασιακή εμπειρία στον βιομηχανικό κλάδο κατά προτίμηση σε τομέα τροφίμων
 • Καλή γνώση αυτοματισμών PLC (αποκατάσταση βλαβών, προγραμματισμός)
 • Καλή γνώση Μηχανών Συσκευασίας, Ηλεκτροπνευματικούς μηχανισμούς,κτλ.
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας 

Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και συνεχή εκπαιδευτική υποστήριξη σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων (Χαλάνδρι)

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, εταιρικού πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Χαλανδρίου αναζητά:
Υπάλληλο πρατηρίου

Περιοχή απασχόλησης: Χαλάνδρι Αττικής

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι:

 • Εξυπηρετούν τους πελάτες με ευγένεια και θετική διάθεση (αντλία και αίθουσα)
 • Αναλαμβάνουν τον εφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμα
 • Συμμετέχουν στην εύρυθμη λειτουργία του πρατηρίου
 • Εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και ευγένεια
 • Όρεξη για εργασία

Παρέχονται:

 • Σταθερός μισθός και bonus επίτευξης στόχων
 • Εξαιρετικό, φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Εκπαίδευση πάνω στα προϊόντα του πρατηρίου (καύσιμα, λάδια κ.λπ.)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος Γραφείου

Η KSM για λογαριασμό πελάτη της αναζητά,
Υπάλληλο Γραφείου

Η εταιρεία: Ελληνική βιομηχανία παιδικών ρούχων με σημεία λιανικής πώλησης σε Ελλάδα και εξωτερικό

Περιγραφή θέσης:

 • Εξυπηρέτηση πελατών χονδρικής στα κεντρικά της εταιρείας
 • Δειγματισμός ρούχων βάφτισης στο χώρο της εταιρείας σε συνεργασία με την υπόλοιπη ομάδα
 • Ταξίδια στο εξωτερικό για επίσκεψη σε πιθανούς πελάτες, προμηθευτές κλπ ως βοηθός της διοίκησης
 • Συνεργασία με το τμήμα του eshop και υποστήριξη αυτών όπου απαιτείται
 • Λοιπές υποστηρικτές εργασίες

Προφίλ:

 • Άπταιστα αγγλικά σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ καθώς πρόκειται για βασικό εργαλείο δουλειάς (Online δειγματισμοί κλπ)
 • Προϋπηρεσία στο χώρο του ρούχου ή σε e shop θα εκτιμηθεί

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Πολιτικός Μηχανικός έργων ΑΠΕ

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Πολιτικό Μηχανικό έργων ΑΠΕ

Ο ρόλος εντάσσεται στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της εταιρείας όπου θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Έργων, στις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση εργοταξίων
 • Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων
 • Σύνταξη των επιμετρήσεων
 • Έλεγχος εφαρμογής των μελετών των έργων
 • Προετοιμασία σχετικών αναφορών

Προφίλ υποψηφίων:   

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνείου/ΑΕΙ
 • Εμπειρία 3 – 5 ετών σχετική με τη διαχείριση κατασκευών έργων
 • Διαθεσιμότητα για απασχόληση σε εργοτάξια εκτός Αθηνών
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εμπειρία σε AutoCAD
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Άδεια οδήγησης
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σχετική με έργα ΑΠΕ θα εκτιμηθεί θετικά

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Ενέργειας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Έργων ΑΠΕ

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Έργων ΑΠΕ

Ο κάτοχος της θέσης θα ενταχθεί στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της εταιρείας όπου θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Έργων

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών για τα έργα υπό κατασκευή
 • Εκτέλεση εργασιών για τη συντήρηση των έργων που έχουν ολοκληρωθεί
 • Συμμετοχή στον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων
 • Συμμετοχή στις προμήθειες υλικών
 • Επικοινωνία με συνεργάτες
 • Προετοιμασία σχετικών αναφορών

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)
 • Πρακτική εμπειρία 2- 3 ετών σε ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξια
 • Διαθεσιμότητα για απασχόληση σε έργα εκτός Αθηνών
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εμπειρία σε AutoCAD
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Άδεια οδήγησης
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σχετική με έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ή με έργα Μέσης τάσης, οπτικές ίνες και ηλεκτρολογικές εργασίες Χαμηλής τάσης

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Ενέργειας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός (για θέση Back-office)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (για θέση Back-office)

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή και συντήρηση έργων Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υποσταθμών ΥΤ και ΜΤ και αναζητεί Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για τη στελέχωση του γραφείου του Ηλεκτρολογικού Τμήματος.

Ο κάτοχος της θέσης θα συμμετέχει στο σύνολο των εργασιών και αρμοδιοτήτων που διεκπεραιώνονται από το γραφείο του τμήματος για την υποστήριξη των έργων κατασκευής και συντήρησης της εταιρείας.

Στις αρμοδιότητες της θέσης μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Υλοποίηση και έλεγχος σχεδίων και μελετών
 • Προμήθειες υλικών
 • Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων εργασιών
 • Προετοιμασία αναφορών εργασιών
 • Κοστολόγηση εργασιών και έργων
 • Ετοιμασία τεχνικών και οικονομικών προσφορών
 • Επικοινωνία με συνεργάτες, πελάτες και προμηθευτές

 

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)
 • Εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εμπειρία σε AutoCAD
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σχετική με έργα ΑΠΕ και υποσταθμούς ΥΤ

 

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Ενέργειας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Εργοδηγός Έργων ΑΠΕ

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Εργοδηγό Έργων ΑΠΕ

Αρμοδιότητες:

 • Συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή των μελετών των έργων κατασκευής, την πρόοδο των εργασιών, την τήρηση του καθημερινού προγράμματος, καθώς και του χρονοδιαγράμματος του εκάστοτε έργου
 • Συντάσσει τις προ μετρήσεις και επιμετρήσεις των απαιτούμενων υλικών – εργασιών, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθειά τους και παρακολουθεί τη διαδικασία παραλαβής τους
 • Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής, τις απαιτήσεις του έργου και το πρόγραμμα εργασιών
 • Συντάσσει και ελέγχει τους λογαριασμούς – πιστοποιήσεις των υπεργολάβων
 • Υποστηρίζει την προετοιμασία των υποβολών προς τον Κ.τ.Ε.
 • Τηρεί ημερολόγιο και αρχείο έργου
 • Υποστηρίζει την οργάνωση και τον συντονισμό των εργασιών του εργοταξίου
 • Παρακολουθεί τις παρουσίες των υπαλλήλων του εργοταξίου
 • Παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση στους χειριστές Μ.Ε.
 • Προετοιμάζει αναφορές σε εβδομαδιαία / μηνιαία βάση και ενημερώνει τον Διευθυντή Έργου σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών
 • Προλαμβάνει και επιλύει τεχνικά προβλήματα κατασκευής του έργου
 • Διασφαλίζει ότι το έργο υλοποιείται σύμφωνα με τα πρότυπα Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας της εταιρείας

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο Μηχανικού Τ.Ε.Ι. / Α.Ε.Ι.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε επίβλεψη και συντονισμό εργοταξίου χωματουργικών έργων (οδοποιία ,δίκτυα κλπ) .
 • Ευχέρεια σε σύνταξη προ μετρήσεων, επιμετρήσεων και προϋπολογισμών έργων
 • Γνώση εφαρμογών MS Office, AutoCAD, MS Project
 • Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη η εμπειρία σε κατασκευή έργων ΑΠΕ
 • Επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο το Δίπλωμα χειρίστου μηχανήματος έργου ή φορτηγού
 • Ικανότητα οργάνωσης, συντονισμού και διαχείρισης παράλληλων εργασιών
 • Δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών
 • Καθορισμός προτεραιοτήτων και άμεση ανταπόκριση
 • Εργατικότητα, συνέπεια και τήρηση διαδικασιών

Παροχές Εταιρείας:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Ενέργειας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

 •  

Διευθυντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Έργων ΑΠΕ

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Διευθυντή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Έργων ΑΠΕ

Ο κάτοχος της θέσης θα αναλάβει το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της εταιρείας όπου θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Έργων στα παρακάτω:

Αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός, επίβλεψη και παράδοση του έργου εντός των χρονοδιαγραμμάτων και των προϋπολογισμών
 • Προετοιμασία αναφορών
 • Εκτέλεση πληθώρας ηλεκτρολογικών εργασιών για τα έργα υπό κατασκευή καθώς και για τη συντήρηση την έργων που έχουν ολοκληρωθεί
 • Συμβολή στον καθορισμό χρονοδιαγραμμάτων
 • Επικοινωνία με συνεργάτες
 • Συμμετοχή στις διαδικασίες προμηθειών υλικών

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ)
 • Πιστοποίηση Project Management (PMI or PRINCE2 ή ισοδύναμη)
 • Σχετική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε εργοτάξια
 • Διαθεσιμότητα για απασχόληση σε έργα εκτός Αθηνών όποτε χρειαστεί
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Γνώση AutoCAD
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Άδεια οδήγησης
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία σε Διευθυντική θέση σχετική με έργα ΑΠΕ ή εμπειρία με έργα Μέσης τάσης ,οπτικές ίνες και ηλεκτρολογικές εργασίες Χαμηλής τάσης

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες περαιτέρω ανέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

JAVA DEVELOPERS

Large IT company with headquarters in Athens and a branch office in Thessaloniki, with major projects in Greece and throughout Europe, is looking for Software Developers/ Software Engineers from all over Greece, working either full-time remote or hybrid (both in-office and remote work)
JAVA DEVELOPERS

As a Java Developer, you will

 • Contribute in all phases of the development lifecycle
 • Write well designed, testable, efficient code
 • Ensure designs are following the specifications
 • Prepare and produce releases of software components

Requirements

 • BSc in Computer Science, Engineering or a related field
 • At least 2 years of experience in Java Development
 • Experience working in at least one of the following Application servers: Tomcat, JBoss, WebLogic
 • Back-end development experience in at least two or more of the following: JEE, Hibernate, JSPs, Spring MVC, Spring Boot
 • Proven experience with Spring, REST and SOAP
 • Knowledge of HTML, CSS and NodeJs
 • Basic database experience with SQL and Oracle database
 • Fluent in English, both oral and written
 • Customer, solution and improvement minded
 • Pro-active and can-do attitude
 • Availability to work onsite the client’s premises

Bonus / advantage skills

 • Knowledge of Java 8+
 • Experience working with Node.js is a big plus
 • Experience with REST-API’s & SOAP-Based- API’s
 • Experience with Eclipse (development IDE)
 • Experience with PostMan (RestAPI-testing), SoapUi (Soap-based-API-testing)
 • Experience with Jenkins (for CI/CD), Maven (build tool)

We are offering:

 • Attractive salary package
 • Health insurance plan
 • Mobile phone & data plan
 • Ticket restaurant vouchers
 • Exciting and meaningful projects
 • Learning & development opportunities

 

Send your CV and we will contact you shortly.

Your details are kept confidential.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

.net Software Engineers

Large IT company with headquarters in Athens and a branch office in Thessaloniki, with major projects in Greece and throughout Europe, is looking for Software Developers/ Software Engineers from all over Greece, working either full-time remote or hybrid (both in-office and remote work)
.net Software Engineers

As a .net Software Engineer

 • You are part of a multidisciplinary Tribe of enthusiastic people, dedicated to the specific projects and products
 • You will collaborate with all stakeholders from product definition to running in production in a DevOps collaborative mindset.
 • You will be part of a Scrum team and participate actively in all its rituals
 • You take an active part in peer-working sessions, because you understand high value it brings for knowledge acquisition and good practices sharing
 • You create innovative & high-quality technical solutions and architecture that will be delivered through scrum iterations.
 • You will work in a reliable tooling suite & environment: Visual Studio 2019 or Rider, Git, BitBucket, Bamboo, Confluence, Jira, Octopus, ReSharper, NCrunch.
 • You will focus on continuous deployment: changes in the master branch are automatically deployed in the development environment.

We are offering

 • Attractive salary package
 • Health insurance plan
 • Mobile phone & data plan
 • Ticket restaurant vouchers
 • Exciting and meaningful projects
 • Learning & development opportunities

 

Send your CV and we will contact you shortly.

Your details are kept confidential.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Angular Developers

Large IT company with headquarters in Athens and a branch office in Thessaloniki, with major projects in Greece and throughout Europe, is looking for Software Developers/Software Engineers from all over Greece, working either full-time remote or hybrid (both in-office and remote work)
Angular Developers

You will be part of an agile team, with team members being on- and off-site, with the task to create user-friendly web pages and environments for large scale applications. You will produce clean, efficient code based on requirements, participate in the technical design of the solution and ensure high code quality (unit testing, regression tests, etc.).

Qualifications

 • At least 3 years of experience in frontend development using Angular 2+
 • Proficiency with JavaScript/Typescript
 • Strong understanding of programming paradigms and principles (OOP/IOC/DI)
 • Experience working with a version control system (e.g. GIT)
 • BSc in Computer Science, Engineering or a related field
 • Experience with Agile (Scrum) principles & methodologies
 • Fluent in English, both oral and written

Bonus/ advantage skills

 • Knowledge of Angular 7+
 • Experience working with Node.js

We are offering:

 • Attractive salary package
 • Health insurance plan
 • Mobile phone & data plan
 • Ticket restaurant vouchers
 • Exciting and meaningful projects
 • Learning & development opportunities

Send your CV, and we will contact you shortly.

Your details are kept confidential.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Υπάλληλος υποδοχής (Κίμωλος)

Η KSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, ξενοδοχειακού καταλύματος στην Κίμωλο, αναζητά:
Υπάλληλο υποδοχής

Ο πελάτης: Κατάλυμα 6 μοντέρνων δωματίων

Περιγραφή Θέσης

 • Διαδικασίες check in – check out
 • Υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών
 • Παράδοση δωματίων
 • Επίβλεψη σωστής λειτουργίας του καταλύματος
 • Συντονισμός της ομάδας καθαριότητας των δωματίων
 • Διαχείριση και αποκατάσταση βλαβών ή τυχόν ζημιών σε συνεργασία με αρμόδιους συνεργάτες

Προφίλ Υποψηφίου

 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση MS Office και ιδανικά ξενοδοχειακών προγραμμάτων
 • Οργανωτικές ικανότητες, υπευθυνότητα
 • Ευγενής, υπομονετικός και ευχάριστος χαρακτήρας

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαμονή
 • Σύγχρονος, όμορφος εργασιακός χώρος
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Καμαριέρα (Μόνιμη απασχόληση)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ξενοδοχείου τριών αστέρων (3*) στο κέντρο της Αθήνας, αναζητά:
Καμαριέρα (Μόνιμη απασχόληση)

Η θέση αφορά μόνιμη απασχόληση.

Τόπος εργασίας: Αθήνα (κέντρο Αθηνών, πλησίον στάσης μετρό)

Αρμοδιότητες:

 • Καθαριότητα και τακτοποίηση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου
 • Εξασφάλιση της πληρότητας του δωματίου με τα απαραίτητα αναλώσιμα
 • Έλεγχος της σωστής κατάστασης των δωματίων και ενημέρωση των αρμοδίων για τυχόν βλάβες ή ζημιές
 • Στήσιμο πρωινού μπουφέ
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Προφίλ υποψηφίων:

 • Ευγένεια και εντιμότητα
 • Προηγούμενη εμπειρία ως καμαριέρα
 • Διακριτικότητα, εχεμύθεια και επαγγελματική συμπεριφορά
 • Καλή φυσική κατάσταση

Παρέχεται:

 • Μόνιμη πλήρης απασχόληση σε πρωινή βάρδια
 • Περιοχή απασχόλησης πολύ εύκολα προσβάσιμη
 • Οικογενειακό, ευχάριστο και σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικές απολαβές

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Marketing Assistant

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:
Marketing Assistant

Ο πελάτης: Όμιλος εταιρειών με 20 ετή παρουσία στην αγορά και δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ άλλων σε τομείς σύγχρονων βιομηχανικών λύσεων για την παραγωγή συσκευασίας και εκτυπώσεων, προϊόντων ασφάλειας ποιότητας τροφίμων αλλά  και υπηρεσιών στον κλάδο της αποθήκευσης, των Logistics και ηλεκτροκίνησης.

Η θέση αναφέρεται στον Δ/ντή Marketing και Επικοινωνίας.

Οι βασικές αρμοδιότητες:

 • Υλοποίηση ενεργειών βάσει του Marketing plan και της εταιρικής στρατηγικής.
 • Διαχείριση όλων των websites και των e-shops της/ων εταιρείας/ών (ενδεικτικά, ανέβασμα προϊόντων, επικαιροποίηση κωδικών, δημιουργία digital content).
 • Στενή επικοινωνία με προμηθευτές – οίκους του εξωτερικού στα πλαίσια του product Marketing, με σκοπό τη λήψη χρήσιμου υλικού επικοινωνίας και την αντίστοιχη προσαρμογή αυτού στις διαφημιστικές ανάγκες της/των εταιρείας/ών (διαφημιστικά φυλλάδια, δελτία τεχνικών προδιαγραφών, media guidelines, κ.ά.).
 • Υποστήριξη των τμημάτων εμπορικής διεύθυνσης και πωλήσεων, με προετοιμασία και βελτίωση digital εντύπων και υλικού για εμπορικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Υλοποίηση ενεργειών προβολής της/ων εταιρείας/ών, σε Off-line (BTL) & On-line επίπεδο (SEO, SEM, GDN, Social Media, Mobile Marketing, κ.ά.), σε συνεργασία και με τις διαφημιστικές εταιρείες.
 • Δημιουργία αναφορών (reporting) και executive summaries, σχετικά με τις digital performance media καμπάνιες της/ων εταιρείας/ών, καθώς και τη σχετική έρευνα ανταγωνισμού σε συνεργασία και με τους συνεργάτες αυτής/ών.
 • Day to day υποστηρικτικές εργασίες λειτουργίας της Δ/νσης Marketing και Επικοινωνίας.

Το προφίλ των υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/Κολλεγίου με κατεύθυνση Marketing ή/ και επικοινωνίας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή επιπλέον κατάρτιση θα εκτιμηθούν θετικά.
 • Επιθυμητές οι πιστοποιήσεις ή η ολοκλήρωση courses σε επίπεδο on-line Marketing (Content creation, SEM, GDN, SEO, Social Media, κ.ά.).
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (κυρίως Word, Excel, PowerPoint).
 • Πολύ εκτιμητέα η γνώση Adobe Suite (κυρίως Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro), για την απαιτούμενη επιμέλεια υλικού Marketing.
 • Tech savvy προφίλ.
 • Απαιτούμενη η άριστη γνώση χειρισμού της Αγγλική γλώσσας (σε προφορικά, αλλά και γραπτό επίπεδο).
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ή στον ευρύτερο τομέα του Marketing.
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση του αντικειμένου.
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα, κριτική αντίληψη.

Οι παροχές της εταιρείας:

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Μισθός αναλόγως των προσόντων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας.
 • Υβριδικό μοντέλο απασχόλησης που συνδυάζει τηλεργασία και δια ζώσης απασχόληση.
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλειας ζωής και υγείας.
 • Μόνιμη θέση parking αυτοκινήτου.
 • Απαραίτητος εξοπλισμός για την υποστήριξη της τηλεργασίας (εταιρικό laptop και κινητό, IP τηλεφωνία).
 • Δυνατότητα για συνεχή απόκτηση γνώσεων πάνω στον τομέα του Marketing, μέσω της ενασχόλησης του στελέχους, σε ένα πολύ ευρύ φάσμα εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν από τα πολυσχιδή projects στα οποία θα συμμετάσχει.

Περιοχή απασχόλησης:

 • Καλύβια Θορικού (Μαρκόπουλο).

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Βοηθός ηλεκτρολόγου (eas10322)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ελληνικής εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναζητά για απασχόληση ορισμένου χρόνου με δυνατότητα εξέλιξης:
Βοηθό ηλεκτρολόγου

Στα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνονται:

 • Καθημερινή επίσκεψη και επίβλεψη της ορθής λειτουργίας των ηλεκτρολογικών συστημάτων των καταστημάτων της εταιρίας
 • Εντοπισμός προβλημάτων σε θέματα ορθής λειτουργίας των συστημάτων και αποκατάσταση βλαβών, που ενδεικτικά μπορεί να αφορούν καλωδιώσεις, φωτισμούς κ.λ.π.
 • Συντονισμός των συντηρήσεων των υποκαταστημάτων
 • Σύνταξη αναφορών λειτουργίας
 • Εργασίες στα πλαίσια της προληπτικής συντήρησης
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Προσόντα υποψηφίου:

 • Απόφοιτος ΕΠΑΛ-ΙΕΚ-ΤΕΙ
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου επιθυμητό αλλά όχι απαραίτητο
 • Κάτοχος Διπλώματος Οδήγησης Κατηγορίας Β
 • Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ
 • Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια, επικοινωνιακές δεξιότητες

Επιθυμητά προσόντα:

Πρακτική εμπειρία σε ηλεκτρολογικά/ ηλεκτρονικά συστήματα

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικές απολαβές
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
 • Εργασία εντός Αττικής

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

B2B Πωλητής – Technical & Industrial Sales (Βόρεια Ελλάδα/ Βουλγαρία)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της ομίλου εταιριών με δραστηριοποίηση σε βιομηχανικούς κλάδους και έδρα την Αττική, αναζητά υποψήφιο
B2B Πωλητή - Technical & Industrial Sales (Βόρεια Ελλάδα/ Βουλγαρία)

O πελάτης: Όμιλος εταιριών που δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς της βιομηχανικής δραστηριότητας, προσφέροντας σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της βιομηχανικής ψηφιακής εκτύπωσης και συσκευασίας

Περιοχή κάλυψης: Βόρεια Ελλάδα και Βουλγαρία

Ο ιδανικός υποψήφιος/α είναι κάτοικος Βόρειας Ελλάδας με δυνατότητα ταξιδιών στη Βουλγαρία

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση του υφιστάμενου Β2Β πελατολογίου και ανάπτυξη του, χτίζοντας επαγγελματικές σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης
 • Παρουσίαση και ενημέρωση των πελατών γύρω από τα νέα βιομηχανικά προϊόντα και επεξήγηση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων τους
 • Προώθηση βιομηχανικών προϊόντων και λύσεων (βιομηχανικά μελάνια φλεξογραφίας, ψηφιακά μηχανήματα εκτύπωσης, προϊόντα συσκευασίας, εκτύπωσης κλπ) σε αγορές – βιομηχανίες χαρτοσακούλας, χαρτιού, χαρτοπετσέτας, κυπέλων, χαρτοκιβωτίων κλπ
 • Σύνταξη προσφορών και παρακολούθηση της πορείας αυτών μέσω follow ups, κλείσιμο συμφωνιών
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης πελατών
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων, συμμετοχή στη διαδικασία παραγγελιών προς τους προμηθευτές
 • Χαρτογράφηση αγοράς, παρακολούθηση ανταγωνισμού
 • Συνεχή εκπαίδευση στα νέα προϊόντα και λύσεις της εταιρίας
 • Έρευνα αγοράς για όλους τους εκτυπωτές φλεξογραφίας και βαθυτυπίας εύκαμπτης συσκευασίας και ετικέτας, και την προώθηση κατόπιν προϊόντων

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΑΤΕΙ /ΙΕΚ τεχνολογίας γραφικών τεχνών ή θετικών κλάδων θα εκτιμηθούν θετικά
 • Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών σε Β2Β πωλήσεις
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε πωλήσεις βιομηχανικού, εκτυπωτικού (offset/ digital print, μελανιών φλεξογραφίας, φωτοπολυμερικών πλακών – κλισέ) ή τεχνικού εξοπλισμού ή βιομηχανικά υλικά (κόλες, μελάνια, χρώματα κλπ)
 • Εξοικείωση με τεχνικούς όρους / προδιαγραφές, τεχνικές προσφορές
 • Άνεση και εμπειρία σε πωλήσεις με αυξημένα τεχνικά χαρακτηριστικά
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office, γνώση ERP/ CRM επιθυμητή
 • Δυνατότητα γρήγορης εκμάθησης τεχνικών δεδομένων
 • Ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα, αυτοπρωτοβουλία
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες, δομημένη σκέψη, σφαιρική αντίληψη
 • Άδεια οδήγησης, δυνατότητα για ταξίδια

Παρέχονται:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό κινητό
 • Εταιρικό laptop
 • Home office εργασία
 • Συνεχής εκπαίδευση σε ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας που δίνει έμφαση στην διαρκή αυτοβελτίωση και ανάπτυξη μέσα από την εταιρία
 • Προοπτικές εξέλιξης εντός ενός δυναμικά ανερχόμενου ομίλου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Μηχανικός Πωλήσεων Β2Β

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ομίλου εταιριών με δραστηριοποίηση σε βιομηχανικούς κλάδους, αναζητά:
Μηχανικό Πωλήσεων Β2Β

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση του υφιστάμενου Β2Β πελατολογίου και ανάπτυξη του
 • Παρουσίαση και ενημέρωση προϊοντικών λύσεων σε πελάτες
 • Σύνταξη προσφορών και παρακολούθηση της πορείας αυτών μέσω follow ups, κλείσιμο συμφωνιών
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης πελατών
 • Παρακολούθηση αποθεμάτων, συμμετοχή στη διαδικασία παραγγελιών προς τους προμηθευτές
 • Διατήρηση επαγγελματικών σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης
 • Χαρτογράφηση αγοράς, παρακολούθηση ανταγωνισμού

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι διαθέτουν:

 • Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ/ΑΤΕΙ /ΙΕΚ τεχνολογίας γραφικών τεχνών ή θετικών κλάδων θα εκτιμηθούν θετικά
 • Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε Β2Β πωλήσεις
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε πωλήσεις βιομηχανικού, εκτυπωτικού (offset/ digital print) ή τεχνικού εξοπλισμού ή βιομηχανικά υλικά (κόλες, μελάνια, χρώματα κλπ)
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office, γνώση ERP/ CRM επιθυμητή
 • Δυνατότητα γρήγορης εκμάθησης τεχνικών δεδομένων
 • Ακεραιότητα, ομαδικό πνεύμα, αυτοπρωτοβουλία
 • Προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων, καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες, δομημένη σκέψη, σφαιρική αντίληψη
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Αττικής

Παρέχονται:

 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus
 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό κινητό
 • Εταιρικό laptop
 • Home office εργασία
 • Συνεχής εκπαίδευση σε ένα σταθερό περιβάλλον εργασίας που δίνει έμφαση στην διαρκή αυτοβελτίωση και ανάπτυξη μέσα από την εταιρία
 • Προοπτικές εξέλιξης εντός ενός δυναμικά ανερχόμενου ομίλου

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Μεσίτης Ακίνητης Περιουσίας (Αττική)

Η KSM Human Resources εκ μέρους πελάτη της που δραστηριοποιείται στον ραγδαία αναπτυσσόμενο χώρο του real estate και παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες γύρω από ακίνητα, συμβουλευτική, μεσιτικά, κατασκευαστική, διαχείριση, επενδύσεις αναζητά:
Μεσίτη Ακίνητης Περιουσίας

Ο πελάτης εδρεύει στην Κηφισιά και οι περιοχές ενδιαφέροντος του είναι τα βόρεια και τα νότια προάστια, καθώς και το κέντρο της Αθήνας.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει:

 • Να είναι επικοινωνιακοί.
 • Να είναι οργανωτικοί.
 • Να μην αναζητούν μια τυπική δουλειά γραφείου.
 • Να έχουν σχετική αντίληψη γύρω από τον χώρο των ακινήτων.
 • Να ενδιαφέρονται για τον χώρο και να μελετούν τις εξελίξεις του real estate.
 • Να έχουν έφεση στην εξυπηρέτηση πελατών και στις πωλήσεις.
 • Να έχουν διάθεση να μάθουν και να εξελιχθούν.
 • Να γνωρίζουν καλά αγγλικά.
 • Να έχουν βασικές γνώσεις Η/Υ.

Η προϋπηρεσία δεν είναι απαραίτητη.

Απαιτείται έναρξη επαγγέλματος.

Η εταιρία διαφοροποιείται από την υπόλοιπη αγορά παρέχοντας πλήρη γραφειακή υποστήριξη στους συνεργάτες (γραφείο, γραμματεία, οργάνωση, διαχείριση ραντεβού κτλ.) Περνώντας στη νέα εποχή της παροχής μεσιτικών υπηρεσιών, όλες οι διαδικασίες γίνονται από την κεντρική οργάνωση του γραφείου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον μεσίτη να πραγματοποιήσει περισσότερες συναντήσεις με τους πελάτες και να αξιοποιήσει τον χρόνο του πιο παραγωγικά. Οι αρμοδιότητες του συνεργάτη είναι περιορισμένες, καθώς το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς γίνεται από τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας ώστε να μπορέσει να αφοσιωθεί καθαρά στην υπόδειξη του ακινήτου στους ενδιαφερόμενους.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Πλήρη υποστήριξη στο γραφείο
 • Συνεχή εκπαίδευση από την πρώτη μέρα εργασίας
 • Έτοιμο χαρτοφυλάκιο για τα πρώτα βήματα του συνεργάτη
 • Υψηλή προμήθεια και bonus

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Καμαριέρες (Αθήνα)

Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων (4*) στο κέντρο της Αθήνας αναζητά: Καμαριέρες (Αθήνα)

Ο πελάτης: Πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας που δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο της φιλοξενίας περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες

Τόπος Εργασίας: Αθήνα (κέντρο Αθηνών, πλησίον στάση Μετρό)

Αρμοδιότητες:

 • Καθαριότητα και τακτοποίηση των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων του ξενοδοχείου
 • Εξασφάλιση της πληρότητας του δωματίου με τα απαραίτητα αναλώσιμα
 • Έλεγχος της σωστής κατάστασης των δωματίων και ενημέρωση των αρμοδίων για τυχόν βλάβες ή ζημιές
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Προηγούμενη εμπειρία ως καμαριέρα
 • Ευγένεια και εντιμότητα, ομαδικό πνεύμα
 • Διακριτικότητα, επαγγελματική συμπεριφορά
 • Ευχάριστη προσωπικότητα με ικανότητες διαχείρισης χρόνου

Παρέχεται:

 • Πλήρης απασχόληση σε κυλιόμενες βάρδιες
 • Περιοχή απασχόλησης πολύ εύκολα προσβάσιμη με μέσα μαζικής μεταφοράς
 • Οικογενειακό, ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικές απολαβές

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.