Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου ksmhr.gr (εφεξής ο «ιστότοπος») κατανοεί και αποδέχεται ότι το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών παρέχεται «όπως είναι» και ο ιστότοπος [...]

Πολιτική Απορρήτου

Προοίμιο Από τις 25 Μαΐου 2018 έχει τεθεί σε ισχύ ο Γενικός  Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR), ένας κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων που επηρεάζει κάθε ιστότοπο που [...]