Η KSM HR, για λογαριασμό μεγάλης αρτοβιομηχανίας με δυναμική παρουσία στον ελληνικό χώρο, αναζητά: Αποθηκάριους Α’ υλών

Τόπος εργασίας: Κορωπί

Ωράριο: Κυλιόμενο – βάρδιες

Κύρια καθήκοντα:

  • Διαχείριση α’ υλών αποθήκης
  • Γέμισμα μικροσιλό
  • Ζυγίσεις σιλοφόρων
  • Έλεγχος αποθήκης και τήρηση καθαριότητας της

Απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτος Λυκείου
  • Απόφοιτος Σχολής Αρτοποιίας (επιθυμητό)
  • Συνέπεια, παρατηρητικότητα και υπευθυνότητα
  • Εκπαίδευση στις διαδικασίες και στα μέτρα Υγιεινή και Ασφάλειας
  • Εκπαίδευση στην Ασφάλεια τροφίμων και παρακολούθηση σημείων ελέγχου

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts