Ξενοδοχείο στο Αγκίστρι, αναζητά:
Υπεύθυνο Υποδοχής

Το ξενοδοχείο αποτελείται από 28 δωμάτια. Η διάρκεια της συνεργασίας υπολογίζεται από τέλη Απριλίου έως αρχές Οκτωβρίου.

Περιγραφή θέσης:

 • Υποδοχή & εξυπηρέτηση πελατών
 • Κρατήσεις
 • Check – in & check – out διαδικασίες
 • Ταμειακές συναλλαγές (πληρωμές πελατών, έκδοση τιμολογίων κλπ)
 • Διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων των πελατών

Προφίλ υποψηφίων:

 • Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία ως υπάλληλος υποδοχής
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση μιας δεύτερης
 • Άριστη γνώση Η/Υ και ιδανικά ξενοδοχειακών προγραμμάτων
 • Ευγενής, υπομονετικός και ευχάριστος χαρακτήρας
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια, υπευθυνότητα και οργάνωση

Προσφέρονται:

 • Διαμονή εντός του ξενοδοχείου
 • Πολύ ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts