Η KSM, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά:
Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.) τηλεφωνικού κέντρου

Ο πελάτης: Οργανισμός ενέργειας

Περιγραφή καθηκόντων:

Ο/Η Υπεύθυνος/η Έργου (Υ.Ε.), θα λειτουργεί ως επικεφαλής και συντονιστής/στρια της Ομάδας Έργου.

 • Καθορισμός των στόχων της ομάδας
 • Δημιουργία των tasks και ορισμών των deadlines
 • Παρακολούθηση της απόδοσης της ομάδας και δημιουργίας report στη διοίκηση
 • Έμπνευση και κινητοποίηση της ομάδας
 • Προτάσεις για εκπαιδευτικά μαθήματα που θα βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας
 • Παρακολούθηση της ομάδας για feedback και επίλυση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να προκύπτουν 

Απαιτήσεις:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία, με προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3 ετών) σε διαχείριση και οργάνωση έργων τηλεφωνικής & ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης οργανισμών – επιχειρήσεων
 • Να έχει διαχειριστεί επιτυχώς τα έργα αυτά, σύμφωνα με στατιστικές αναφορές του συστήματος διαχείρισης κλήσεων και ηλεκτρονικών αιτημάτων των έργων και αποτελέσματα ποιοτικών αναφορών.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής και γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Εμπειρία υλοποίησης σε έργα που υποστηρίζουν λειτουργίες Back Office και ticketing και helpdesk.
 • Επιθυμητή η επαγγελματική πιστοποίηση στην μεθοδολογία Lean 6σ ή Lean Management System
 • Επιθυμητή η επαγγελματική πιστοποίηση στην μεθοδολογία ITIL

Παρέχονται:

 • Αποδοχές ανάλογες του προφίλ
 • Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts