Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, εταιρικού πρατηρίου υγρών καυσίμων στην περιοχή του Χαλανδρίου αναζητά:
Υπάλληλο πρατηρίου

Περιοχή απασχόλησης: Χαλάνδρι Αττικής

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι:

 • Εξυπηρετούν τους πελάτες με ευγένεια και θετική διάθεση (αντλία και αίθουσα)
 • Αναλαμβάνουν τον εφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμα
 • Συμμετέχουν στην εύρυθμη λειτουργία του πρατηρίου
 • Εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Προφίλ υποψηφίων:

 • Απόφοιτος/η Λυκείου
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας και ευγένεια
 • Όρεξη για εργασία

Παρέχονται:

 • Σταθερός μισθός και bonus επίτευξης στόχων
 • Εξαιρετικό, φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Εκπαίδευση πάνω στα προϊόντα του πρατηρίου (καύσιμα, λάδια κ.λπ.)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts