Η KSM Human Resources για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
Υπάλληλο ασφαλιστικού γραφείου

Ο Πελάτης: Ασφαλιστικό γραφείο στο Ρέθυμνο Κρήτης

Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΤΕΙ/ ΑΕΙ, ιδανικά οικονομικής κατεύθυνσης
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Καλή χρήση Η/Υ και MS Office, ιδίως PowerPoint
 • Προϋπηρεσία στον κλάδο της ασφάλισης ή  πωλήσεων
 • Επαγγελματισμός και φιλοδοξία
 • Πελατοκεντρική αντίληψη και ενδιαφέρον για τις πωλήσεις
 • Επικοινωνιακός, εξωστρεφής και δυναμικός χαρακτήρας

Αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία με υπάρχον πελατολόγιο για ενημέρωση σχετικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα
 • Διερευνά και αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των πελατών και τις ευκαιρίες της αγοράς
 • Προώθηση προϊόντων σε υπάρχον και εν δυνάμει πελατολόγιο, cross – selling, upselling
 • Υποστήριξη στη διατήρηση του πελατολογίου

Παρέχονται:

 • Σταθερός Μισθός
 • Εργασία σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts