Η KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της
«Βοηθό Λογιστή»

Ο πελάτης: καταξιωμένη λογιστική εταιρία που παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με στόχο την προσφορά των καλύτερων συμβουλευτικών υπηρεσιών

Ο ρόλος περιλαμβάνει  την πλήρη φορολογική, λογιστική και εργατική παρακολούθηση εταιρειών με βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας

Αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση κι έλεγχος παραστατικών
 • Παρακολούθηση υπολοίπων, τραπεζικών κινήσεων και καρτελών πελατών – προμηθευτών
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση λογιστικού κυκλώματος με τήρηση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων
 • Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων φορολογικών υποχρεώσεων
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας

Απαιτήσεις θέσης:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)
 • 3 ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο
 • Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office, Internet
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση γερμανικών
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια, εχεμύθεια
 • Γνώση των προγραμμάτων της Epsilon Net και προαιρετικά του Pylon ERP και / ή του Entersoft.
 • Δίπλωμα Οδήγησης

Παρέχονται:

 • Πενθήμερη πλήρης απασχόληση
 • Άριστες συνθήκες σε ένα σύγχρονο και δομημένο περιβάλλον εργασίας
 • Μισθός αναλόγως προσόντων

Περιοχή απασχόλησης: Παλλήνη Αττικής

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts