Η KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της
«Βοηθό Λογιστή»

Ο πελάτης: λογιστικό γραφείο που παρέχει ολοκληρωμένες λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες.

Ο ρόλος περιλαμβάνει  την πλήρη φορολογική, λογιστική και εργατική παρακολούθηση εταιρειών με βιβλία Β’ κατηγορίας

Αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση κι έλεγχος παραστατικών
 • Παρακολούθηση υπολοίπων, τραπεζικών κινήσεων και καρτελών πελατών – προμηθευτών
 • Ενημέρωση και παρακολούθηση λογιστικού κυκλώματος με τήρηση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων
 • Σύνταξη και υποβολή μηνιαίων φορολογικών υποχρεώσεων
 • Υπολογισμός μισθοδοσίας

 

Προφίλ υποψηφίων:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε λογιστικό γραφείο, υποχρεωτικό
 •  Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΙΕΚ (Οικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης)
 • Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
 • Ανεπτυγμένες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, συνέπεια, εχεμύθεια
 • Γνώση των προγραμμάτων της DATA Communication

 

Παρέχονται:

 • Άριστες συνθήκες σε ένα σύγχρονο και δομημένο περιβάλλον εργασίας
 • Μισθός αναλόγως προσόντων
 • Περιοχή απασχόλησης: Ζωγράφου, Αττικής

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts