Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ηγετικής εταιρείας στην ελληνική εκτυπωτική βιομηχανία, αναζητά: Βοηθό Ηλεκτρολόγου

Χώρος εργασίας: Στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Κορωπί.

 

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ηλεκτρολόγου από ΕΠΑΛ ή τεχνική σχολή
  • Επιθυμητή εμπειρία 2-5 ετών ως ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων  
  • Επιθυμητή η γνώση αυτοματισμών
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

 

Η εταιρία προσφέρει:

  • Πλήρη πενθήμερη απασχόληση
  • Ικανοποιητικό μισθό
  • Ιδιωτική Ασφάλεια και νοσοκομειακή κάλυψη

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts