Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, ηγετικής εταιρείας στην ελληνική εκτυπωτική βιομηχανία, αναζητά: Βοηθό Γραφείου Κίνησης

Χώρος εργασίας: Στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Κορωπί

Βασικές αρμοδιότητες:

  • Έλεγχος φόρτο-εκφορτώσεων
  • Επίβλεψη παραλαβών/ αποστολών
  • Οργάνωση, έκδοση και έλεγχος Δελτίων Αποστολής (και λοιπών σχετικών εγγράφων)

Προφίλ υποψηφίου:

  • Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία
  • Γνώση Η/Υ
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
  • Οργανωτικές δεξιότητες

Η εταιρία προσφέρει:

  • Εργασία σε σταθερό περιβάλλον μιας συνεχούς αναπτυσσόμενης εταιρείας
  • Εκπαίδευση
  • Ιδιωτική Ασφάλεια και νοσοκομειακή κάλυψη

 

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts