Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας καταξιωμένης στους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης – συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων με ταχεία ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας:
Τεχνικό οικοδομικών και γενικών εργασιών

Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες:

  • Γενικές εργασίες μικρής κλίμακας για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων κουφωμάτων, κατασκευών, στεγών, δαπέδων, ελαιοχρωματισμών, σοβατισμάτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών.
  • Μικρής κλίμακας εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων και βιομηχανικών/επαγγελματικών επίπλων.
  • Διενέργεια απαραίτητης προγραμματισμένης και μη προγραμματισμένης συντήρησης.

Δεξιότητες και προσόντα:

  • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε παρόμοιο αντικείμενο.
  • Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης σχεδίου και οδηγιών συντήρησης.
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο ωράριο εργασίας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει βάρδιες, κ.λπ..
  • Φυσική ικανότητα για εκτέλεση εργασιών σε διάφορα ύψη και σε εξωτερικές συνθήκες.
  • Γνώση των κανόνων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που έχουν σχέση με τη συντήρηση.
  • Δυνατότητα απασχόλησης ως μέρος μιας ομάδας ή/και ατομικά.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts