Η KSM αναζητά για λογαριασμό της ΔΕΗ
Τεχνικούς Συστημάτων Ασφαλείας

Προφίλ Υποψηφίων:

 • Κάτοχοι πτυχίου ΑΤΕΙ/ΙΕΚ/ΚΕΚ ειδικοτήτων Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Εγκαταστατών Συναγερμού ή συναφών αντικειμένων όπως ορίζονται από τον Ν.3707/2008 σχετικά με την εκπόνηση μελετών συστημάτων ασφαλείας
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε παρεμφερές αντικείμενο
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην επίτευξη στόχων
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Β’

Καθήκοντα:

 • Παρακολούθηση των έργων εγκατάστασης των συστημάτων ασφάλειας και πυρασφάλειας πανελλαδικά από τον εργολάβο (Σταθμούς & Καταστήματα)
 • Εντοπισμός & αποκατάσταση των βλαβών σε συστήματα ασφάλειας & πυρασφάλειας σε συνεννόηση με τον συντηρητή εργολάβο (Σταθμούς & Καταστήματα)
 • Παρακολούθηση της ορθής συντήρησης των συστημάτων ασφάλειας & πυρασφάλειας από τον εργολάβο συντηρητή (Σταθμούς & Καταστήματα)
 • Αποκατάσταση μικρών βλαβών (αντικατάσταση κάμερας / ραντάρ / μαγνητικές επαφές / NVR-DVR). Δεν αφορά προγραμματισμό ή παραμετροποίηση μονάδων ασφάλειας & πυρασφάλειας.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts