Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά για στελέχωση του τμήματος LLU και Οπτικών ινών
«Τεχνικούς Πεδίου»

Ο πελάτης: Εταιρία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης τηλεπικοινωνιών με 30 ετή παρουσία στον χώρο, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους

Περιοχές για τις οποίες αναζητούνται υποψήφιοι :

 • Αθήνα
 • Κρήτη

Αρμοδιότητες

 • Εγκαταστάσεις δικτύου οπτικών ινών (FTTH),  Β & Γ  φάσης
 • Κατασκευή νέων τηλεφωνικών συνδέσεων και βλάβες (LLU)

Απαραίτητα Προσόντα

 • Απόφοιτοι ΤΕΙ ή ΙΕΚ σε γνωστική κατεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής, Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας
 • Σχετική εργασιακή εμπειρία συναφούς τεχνικού αντικειμένου θα εκτιμηθεί θετικά
 • Κάτοχοι άδειας οδήγησης αυτοκινήτου

Προσφέρονται

 • Πλήρης απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Bonus αποδοτικότητας
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts