Στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού, o μεγαλύτερος ελληνικός οργανισμός ενέργειας, αναζητά εξειδικευμένους τεχνικούς εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων χαλκού & οπτικών ινών.

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να:

  • Διαθέτουν πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ Βοηθού Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτροτεχνίτη
  • Έχουν αντίστοιχη εμπειρία σε εγκαταστάσεις καλωδιώσεων ασθενών ρευμάτων χαλκού & Ο/Ι, ιδανικά κατ’ ελάχιστο τρία χρόνια
  • Έχουν διαθεσιμότητα για ταξίδια εκτός Αττικής

Καθήκοντα:

  • Καταγραφή του δικτυακού εξοπλισμού (αποτύπωση συνδέσεων, φωτογράφιση αρχικής εγκατάστασης).
  • Αποξήλωση του δικτυακού εξοπλισμού, συσκευασία και τοποθέτηση ετικέτας και περιγραφή του περιεχομένου.
  • Κατασκευή δικτυακής υποδομής οικίσκου booth στους χώρους που ανασκευάζονται.
  • Επαναφορά και επανασύνδεση για λειτουργία του δικτυακού εξοπλισμού.
  • Συνδέσεις- μεταφορές πριζών εργασίας (δεδομένων/τηλεφωνίας).
  • Υποστήριξη για αποκατάσταση σε λειτουργία των δικτυακών συσκευών και των περιφερειακών αυτών (φωτογράφιση τελικής εγκατάστασης)

 

 Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts