Συμβουλευτική Καριέρας

Η επαγγελματική ανάπτυξη κι επιτυχία είναι ζητούμενο και στόχος για κάθε εργαζόμενο και εργοδότη!

Είτε θέλετε να εξελιχθείτε στον επαγγελματικό σας τομέα, είτε αναζητάτε αλλαγή καριέρας, η Συμβουλευτική Καριέρας είναι πολύτιμη σύμμαχος για την επιτυχία σας σε οποιοδήποτε κλάδο κι αν εργάζεστε ή επιθυμείτε να εργαστείτε στο άμεσο μέλλον.

Στην ΚSM HR συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους και απόλυτα καταρτισμένους συμβούλους κι εφαρμόζουμε ψυχομετρικά τεστ, τεστ ικανοτήτων, δομημένες συνεντεύξεις, βιωματικές ασκήσεις κι άλλες τεχνικές που έχουν σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προφίλ για κάθε ενδιαφερόμενο. Παράλληλα, οι σύμβουλοί μας δημιουργούν μαζί σας ένα «Πλάνο Δράσης» που θέτει στόχους για το μέλλον και κυρίως σας παρουσιάζει με πρακτικούς τρόπους πώς να φτάσετε σε αυτούς.

Η Συμβουλευτική Καριέρας είναι ιδανική και για φοιτητές που αναζητούν τομέα εξειδίκευσης ή ετοιμάζονται για τα πρώτα βήματα της καριέρας τους.

Outplacement

Η KSM HR και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της, διασφαλίζουν την ήπια μετάβαση του προσωπικού σας σε περιπτώσεις εθελουσίας ή μη διακοπής συνεργασίας, μέσα από στρατηγικές που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε υπαλλήλου.

Η διαδικασία αφορά είτε σε ατομικές είτε σε ομαδικές συναντήσεις.

Εστιάζουμε στα εξής:

Συμβουλευτική Καριέρας