Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, αναζητά
Retail Sales Support

Ο ρόλος αναφέρεται στον Περιφερειακό Διευθυντή Καταστημάτων Λιανικής.

Εργασία: 6ήμερη (βάρδιες)

Σκοπός

Η υποστήριξη των Καταστημάτων Λιανικής σε θέματα καθημερινής λειτουργίας, Παραγγελιών Πελατών και Catering Services

Κύριες Αρμοδιότητες

 • Γραμματειακή υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των καταστημάτων και τον Περιφερειακό Διευθυντή Καταστημάτων Λιανικής
 • Δημιουργία και ανανέωση του υλικού και των βάσεων δεδομένων των καταστημάτων
 • Ενημέρωση καταστημάτων για νέα προϊόντα, αλλαγές, τιμές, συσκευασίες κλπ.
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών αιτημάτων πελατών
 • Διενέργεια κοστολογήσεων ειδικών παραγγελιών
 • Σύνταξη και αποστολή προσφορών
 • Ενεργή συμμετοχή στην διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης προϊόντων
 • Υποστήριξη και συντονισμός των εργασιών που απαιτούνται για τις υπηρεσίες Catering Services και διασφάλιση της άψογης εξυπηρέτησης των πελατών
 • Άμεση επικοινωνία με τους πελάτες
 • Διασφάλιση άριστης ποιότητας των προϊόντων, άρτιας εκτέλεσης παραγγελιών και ομαλής λειτουργίας των καταστημάτων
 • Εισήγηση νέων διαδικασιών και προτάσεων
 • Διενέργεια εκπαιδεύσεων στο προσωπικό των καταστημάτων

Τυπικά Προσόντα & Δεξιότητες

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Απολυτήριο Λυκείου – επιθυμητό πτυχίο ανώτερης εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ: MS-Office, Internet και CorelDrawX6
 • Άριστη γνώση αγγλικών, γραπτά και προφορικά
 • Επαγγελματική στάση και επικοινωνία
 • Ικανότητα πωλήσεων και προώθησης προϊόντων
 • Συνέπεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία
 • Ικανότητα προγραμματισμού, οργάνωσης και συντονισμού εργασιών
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια και αισθητική αντίληψη

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts