Η KSM HR, αναζητά για πελάτη της, μεγάλη ελληνική βιομηχανία τροφίμων στα βόρεια προάστια,
Ψυκτικό Συντηρητή Εργοστασίου

Προφίλ υποψηφίων:

  • Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Μηχανολόγου ή Πτυχίο Τεχνικού Λυκείου με ειδικότητα Ψυκτικού
  • Απαραίτητη η δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
  • Τουλάχιστον 5 έτη εργασιακή εμπειρία στη βιομηχανική ψύξη κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων
  • Καλή γνώση συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Εμπειρία Ψυκτικού για την υποστήριξη και παρακολούθηση ψυχροστασίου και λεβητοστασίου και αποκατάσταση βλαβών
  • Εμπειρία σε πνευματικά και υδραυλικά συστήματα
  • Συντήρηση κλαρκ και κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
  • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα εργασίας
  • Περιοχή εργασίας: Άγιος Στέφανος

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts