Προσωρινή απασχόληση

Το κύριο πλεονέκτημα της παραχώρησης της εύρεσης και της διαχείρισης των υπαλλήλων προσωρινής απασχόλησης στην KSM HR, είναι η διακοπή της όποιας άμεσης αλληλεπίδρασης έχει η επιχείρησή σας απέναντι σε ασφαλιστικά ταμεία και στην επιθεώρηση εργασίας και σε άλλες χρονοβόρες δημόσιες υπηρεσίες, ενώ συμβάλλουμε σημαντικά στη δραστική μείωση του ετήσιου προϋπολογισμού που δαπανά η εταιρεία σας για όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες.

Προσωρινή απασχόληση

Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου τη διαδικασία, από την εύρεση και παροχή εξειδικευμένου ή μη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, μέχρι την πρόσληψη και διαχείριση της μισθοδοσίας. Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε υψηλές υπηρεσίες για την κάλυψη των προσωρινών κι έκτακτων αναγκών προς άλλους φορείς κι εταιρείες, όπως ορίζεται από τον νόμο.

Με αυτόν τον τρόπο ως επιχειρηματίας κι επιχείρηση μειώνετε δραστικά το κόστος μισθοδοσίας σας, ενώ παράλληλα δημιουργείτε νέες θέσεις εργασίας.