Η KSM αναζητά για λογαριασμό δημοσίου οργανισμού,
Προσωπικό Φύλαξης το οποίο θα στελεχώσει το Κέντρο Ελέγχου Ασφαλείας (ΚΕΑ)

Τόπος Εργασίας: Εγκαταστάσεις εντός Αττικής

Αρμοδιότητες:

  • Εποπτεία ορθής έναρξης και λήξης ωραρίου του προσωπικού βάσει δηλωθέντων προγραμμάτων
  • Λήψη εικόνας μέσω των συστημάτων ασφαλείας από συγκεκριμένα σημεία
  • Λήψη αναφορών ενεργοποίησης συστημάτων ασφαλείας κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες
  • Έλεγχο της ορθής λειτουργίας των συστημάτων ασφαλείας

Προφίλ:

  • Κάτοχοι Άδειας Εργασίας Προσωπικού (ΙΕΠΥΑ ΤΥΠΟΥ Α), τουλάχιστον 2 ετών (παρακαλούμε να επισυναφθεί στην αίτηση σας)
  • Απόφοιτοι Β’θμιας εκπαίδευσης
  • Άριστη χρήση Η/Υ

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts