Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, όμιλο εταιριών, αναζητά
Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος

Αρμοδιότητες:

 • Κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισμού και παρακολούθηση της πορείας του, διενέργεια προβλέψεων (Budgeting, forecasting)
 • Επίβλεψη των εργασιών του λογιστηρίου και των οικονομικών υπηρεσιών
 • Δημιουργία αναφορών προς τη Διοίκηση
 • Επίβλεψη σύνταξης των περιοδικών και οικονομικών καταστάσεων
 • Παρακολούθηση ταμειακών ροών (Cash flow)
 • Επίβλεψη του πληροφοριακού συστήματος οικονομικών και βελτίωση του
 • Εκπροσώπηση του οργανισμού σε συναντήσεις και επικοινωνίες με στελέχη τραπεζών, επενδυτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Εντοπισμός ευκαιριών για επέκταση της κερδοφορίας, και αναζήτηση χρηματοδοτήσεων με τις βέλτιστες συνθήκες για τον οργανισμό
 • Ανάλυση και βελτίωση διαδικασιών (as is/ to be)

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής/ Λογιστικής/ Χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ή συναφούς κλάδου
 • Επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 4 ετών, ή σε financial manager και συναφείς ρόλους ιδανικά σε εμπορικές εταιρίες
 • Πολύ καλή γνώση MS office, ERP , CRM
 • Εξαιρετικές γνώσεις οικονομικής ανάλυσης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών σε εμπορικές και παραγωγικές δραστηριότητες
 • Αναλυτική σκέψη, πρωτοβουλία
 • Επιχειρηματική ηθική και φιλοδοξία

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλειας ζωής και υγείας
 • Επιπλέον benefits (Bonus, spot recognitions κλπ)
 • Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο όμιλο με παρουσία σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Συνεχή προσωπική εργασιακή εκπαίδευση
 • Δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts