Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:
Προϊστάμενο Λογιστηρίου

Η εταιρεία:

Μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες εταιρείες εμπορίας και επεξεργασίας κρέατος στην Ελλάδα.

Καθήκοντα:

Ο ρόλος αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή της εταιρείας. Ορισμένα από τα καθήκοντα:

 • Εποπτεία της ορθότητας των προς καταχώρηση λογιστικών στοιχείων της Εμπορικής Διαχείρισης και της Γενικής Λογιστικής
 • Τήρηση και εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου
 • Συντονισμός και έλεγχος της ομάδας του λογιστηρίου
 • Λογιστική διαχείριση εισαγωγών
 • Διαχείριση κόστους παραγωγής
 • Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστά­σεων και ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνι­κά Λογιστικά Πρότυπα
 • Mηνιαίο και ετήσιο reporting

Προφίλ:

 • Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής / Χρηματοοικονομικής Κατεύθυνσης
 • Δικαίωμα υπογραφής Α’ τάξης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) και Λογιστικών φύλλων
 • Πολύ καλή γνώση συστημάτων ERP, γνώση του συστήματος ENTERSOFT θα θεωρηθεί πλεονέκτημα  
 • Γνώση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Πάρα πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts