Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας καταξιωμένης στους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης – συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων με ταχεία ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας:
Πολύ-ειδικευμένο Τεχνικό (με έδρα την Αθήνα)

Κύρια καθήκοντα και αρμοδιότητες:

• Χειρωνακτική εργασία για τη συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων κουφωμάτων, κατασκευών, στεγών, δαπέδων, ελαιοχρωματισμών, σοβατισμάτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών.
• Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων εξοπλισμού, γραφείων και βιομηχανικών/επαγγελματικών επίπλων.
• Διενέργεια απαραίτητης προγραμματισμένης και μη προγραμματισμένης συντήρησης.

Δεξιότητες και προσόντα:
 
• Τουλάχιστον 8 χρόνια χειρωνακτικής εμπειρίας σε συντήρηση/επισκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων/εξοπλισμού.
• Δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης λεπτομερειών σχεδίου και οδηγιών συντήρησης.
• Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτο ωράριο εργασίας το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει βάρδιες, κ.λπ..
• Δυνατότητα εργασιών που συχνά περιλαμβάνουν τη στασιμότητα σε ένα σημείο, το περπάτημα, την εξισορρόπηση, το κάθισμα.
• Φυσική ικανότητα για εκτέλεση απαιτητικών εργασιών σε διάφορα ύψη και σε αντίξοες συνθήκες (εκτός λειτουργίας, περιπτώσεις φωτιάς / έκτακτης ανάγκης) και γνώση των κανόνων Ασφάλειας και Περιβάλλοντος που έχουν σχέση με τη συντήρηση.
• Δυνατότητα απασχόλησης ως μέρος μιας ομάδας ή/και ατομικά.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts