Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, τεχνικής εταιρείας με δραστηριοποίηση σε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και έδρα την Αθήνα, αναζητά
Πολιτικό Μηχανικό έργων ΑΠΕ

Ο ρόλος εντάσσεται στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της εταιρείας όπου θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Έργων, στις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση εργοταξίων
 • Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων
 • Σύνταξη των επιμετρήσεων
 • Έλεγχος εφαρμογής των μελετών των έργων
 • Προετοιμασία σχετικών αναφορών

Προφίλ υποψηφίων:   

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Πολυτεχνείου/ΑΕΙ
 • Εμπειρία 3 – 5 ετών σχετική με τη διαχείριση κατασκευών έργων
 • Διαθεσιμότητα για απασχόληση σε εργοτάξια εκτός Αθηνών
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση MS Office
 • Εμπειρία σε AutoCAD
 • Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ)
 • Άδεια οδήγησης
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σχετική με έργα ΑΠΕ θα εκτιμηθεί θετικά

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας
 • Ευκαιρία εργασίας σε εξειδικευμένα έργα Ενέργειας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts