Η ΚSM HR, για λογαριασμό πελάτη της, εταιρείας καταξιωμένης στους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης - συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων με ταχεία ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας:
Πολιτικό Μηχανικό Δομικών Έργων

Κύριες υποχρεώσεις και ευθύνες:

 • Επίβλεψη και προγραμματισμός καθημερινών εργασιών συντήρησης και νέων έργων πολιτικού μηχανικού μικρής – μεσαίας κλίμακας
 • Προγραμματισμός, έλεγχος και οργάνωση τεχνικού προσωπικού και εργολάβων
 • Σύνταξη οικονομικών προσφορών
 • Διαχείριση – παραγγελία ανταλλακτικών και υλικών. Διαχείριση αποθήκης
 • Επικοινωνία με προμηθευτές και εργολάβους
 • Έλεγχος (checklist) ποιότητας υπηρεσιών υπεργολάβων
 • Επικοινωνία με πελάτες (διαχείριση αιτημάτων / συμμετοχή σε συναντήσεις)
 • Προγραμματισμός προληπτικής και βλαβοληπτικής συντήρησης
 • Παρακολούθηση και έλεγχος καθημερινών διαδικασιών και κάλυψη γενικών αναγκών γραμματειακής υποστήριξης τμήματος
 • Χρήση συστήματος CAFM

 

Δεξιότητες και προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού Δομικών Έργων
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία δύο (2) έτη σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση MS Office
 • Ικανότητα ανάγνωσης κατασκευαστικών σχεδιών
 • Εμπειρία σε συστήματα CAFM επιθυμητή
 • Γνώση AutoCAD, MS Project επιθυμητή
 • Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Ομαδικότητα & αποτελεσματική συνεργασία για την επίτευξη των στόχων

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts