Η KSM Human Resources διαθέτει παγκόσμια επιχειρησιακή ικανότητα από το 2014 με κάλυψη υπηρεσιών σε 35 χώρες.

Χάρη στη συμμετοχή της στα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα συμμετοχής «SHP» και τη συμμετοχή της στη «Συμφωνία Εμπορικής Ανταλλαγής και Ολοκλήρωσης Διαδικασιών» της CEPIA, η KSM HR αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Future Manager Alliance με το ρόλο του Ολοκληρωμένου Μέλους.

Ο Μάριος Καβουρίδης είναι ο Country Manager της FMA για την Ελλάδα

Το πρόγραμμα συμμετοχής SHP ρυθμίζει την πρόσβαση στην αγορά μετοχών FMA.

Η CEPIA ρυθμίζει τις σχέσεις και θεσπίζει τους κανόνες συμμόρφωσης μεταξύ της KSM HR και της FMA.