Η KSM για λογαριασμό πελάτη της αναζητά
.Net Full Stack Developer

Ο πελάτης: Ελληνική εταιρεία που παρέχει λύσεις Ανάπτυξης & Υλοποίησης στον τομέα της πληροφορικής

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ πληροφορικής/ επιστήμης υπολογιστών/ συναφούς κλάδου
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάπτυξη λογισμικού σε Software Houses ή Solution Providers & Integrators εταιρίες του IT τομέα
 • Πρακτική εμπειρία με C#, πολύ καλή γνώση .Net Frameworks (.Net 6/7), εξαιρετική χρήση Visual Studio 2022
 • Εξοικείωση με web εφαρμογές (Blazor Server / Web Assembly)
 • Πολύ καλή γνώση ανάπτυξης web εφαρμογών (Blazor Pages (Server) and .Net Core restful API’s (Web API) backend technology)
 • Γνώση Entity Framework Core 7 (and older 6.x), (Migrations and Code First approach of database and models creation)
 • Άριστη γνώση μεθοδολογίας IoC (Inversion of Control – Dependency Injection)
 • Εμπειρία σε SQL & σχεσιακές βάσεις δεδομένων με έμφαση σε MS SQL Server (Azure SaaS or On-Premise)
 • Καλή γνώση Xamarin/.NET MAUI frameworks (developing mobile native applications)
 • Εξοικείωση με Microsoft Azure και cloud applications development and deployment
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 • Εξοικείωση με UI Automation testing frameworks θα εκτιμηθεί θετικά

 

Καθήκοντα:

 • Συνάντηση με τους υπεύθυνους ανάπτυξης για να συζητήσουν το πεδίο εφαρμογής των έργων λογισμικού
 • Ανάλυση υπαρχόντων προγραμμάτων για σκοπούς τροποποίησης
 • Έρευνα και σχεδιασμός νέων συστημάτων λογισμικού, ιστοσελίδων, προγραμμάτων και εφαρμογών
 • Σύνταξη και εφαρμογή, καθαρού, επεκτάσιμου κώδικα
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και εντοπισμός σφαλμάτων κώδικα
 • Επαλήθευση και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού
 • Αξιολόγηση των σχολίων των χρηστών
 • Σύσταση και εκτέλεση βελτιώσεων προγράμματος
 • Διατήρηση κώδικα λογισμικού και συστημάτων ασφαλείας
 • Δημιουργία τεχνικών εγγράφων και εκπαιδευτικού προσωπικού
 • QA
 • Υποστήριξη πελατών (πρώτου/ δεύτερου επιπέδου)

(Η εργασία είναι Remote , με παρουσία on site μία ημέρα ανά εβδομάδα στα γραφεία της εταιρείας)

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts