Ισχυρός Ελληνικός Όμιλος με συνεχή ανοδική πορεία, που αναπτύσσεται σε Ελλάδα και εξωτερικό μεταξύ άλλων αγορών και στο χώρο της Ηλεκτροκίνησης Οχημάτων, επιθυμεί να προσλάβει :
Μηχανικό Πωλήσεων Ηλεκτροκίνησης Οχημάτων

Ως όμιλος εταιριών  αναπτύσσεται επιθετικά πάνω από μια 20ετία δραστηριοποιούμενοι σε μια μεγάλη ποικιλία αγορών. Η τελευταία επένδυσή αφορά στον πολλά υποσχόμενο χώρο της Ηλεκτροκίνησης Οχημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Αναζητούμε Στέλεχος Πωλήσεων (Junior Sales Electrical Engineer)

Προφίλ υποψηφίων:

 • Πτυχίο Τεχνικής Σχολής Ανωτέρω ή Ανωτάτου Επιπέδου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού απαραίτητο
 • Άριστη γνώση και εξαιρετική άνεση στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Office 365 και άλλου λογισμικού
 • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών σε θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Ενθουσιώδης και επικοινωνιακός χαρακτήρας, προσανατολισμένος στην επίτευξη των πωλησιακών στόχων
 • Όρεξη για δουλειά και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον είτε εντός γραφείου είτε στο πεδίο
 • Υπευθυνότητα, συνέπεια και δυνατότητα τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων

    Αρμοδιότητες:

 • Πώληση προγραμμάτων διαχείρισης & λειτουργίας της πλατφόρμας σε επαγγελματικά και εταιρικά σημεία
 • Παροχή βασικής τεχνικής υποστήριξης στους ιδιοκτήτες των σημείων φόρτισης (CPOs) σε ηλεκτρολογικά θέματα
 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε θέματα δικτύωσης και λειτουργίας της ΙοΤ τεχνολογικής πλατφόρμας.

   Παρέχονται:

 • Σταθερή και μόνιμη συνεργασία με προοπτικές γρήγορης εξέλιξης (σταδιακά, το στέλεχος θα εξελιχθεί σε Business Development Manager για την εν λόγω θέση)
 • Δυναμικό και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχής εκπαίδευση

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts