Η KSM HR αναζητά για λογαριασμό πελάτη της
Marketing Specialist

 

Ο ρόλος:

 • Ανίχνευση των απαιτήσεων της αγοράς
 • Διατήρηση υπάρχοντος πελατολογίου και υποστήριξη ανάπτυξης νέου
 • Υποβολή προτάσεων και ανάπτυξη ιδεών για δημιουργικές καμπάνιες μάρκετινγκ
 • Παροχή υποστήριξης σε εξερχόμενες ή εισερχόμενες δραστηριότητες μάρκετινγκ, (ανάπτυξη και βελτιστοποίηση περιεχομένου, διαφήμιση, σχεδιασμός εκδηλώσεων, κ.λπ.)
 • Επικοινωνία με πελάτες και προμηθευτές για την υλοποίηση εκδηλώσεων, παρουσιάσεων και εκστρατειών προώθησης
 • Αύξησης της αναγνωρισιμότητας της εμπορικής επωνυμίας
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών για την προσέλκυση του στοχευόμενου κοινού μέσω των κατάλληλων καναλιών
 • Ανάληψη επιμέρους εργασιών στο πλαίσιο ενός σχεδίου μάρκετινγκ

Απαραίτητητα προσόνα:

 • Πτυχίο Marketing ή αντίστοιχο
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέσεις Marketing
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων μάρκετινγκ και στα σχετικά εργαλεία
 • Άρτιες δεξιότητες χρήσης Η/Υ
 • Άριστες γνώσεις Αγγλικών
 • Γνώσεις digital marketing, social media
 • Οργανωτικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας και γραπτού λόγου
 • Γνώση εμπορικών θεμάτων και δημιουργική σκέψη

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Bonus επιτευξιμότητας
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Σταθερό περιβάλλον εργασίας

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts