Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της αναζητά:
Marketing Assistant

Ο πελάτης: Όμιλος εταιρειών με 20 ετή παρουσία στην αγορά και δραστηριότητα σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ άλλων σε τομείς σύγχρονων βιομηχανικών λύσεων για την παραγωγή συσκευασίας και εκτυπώσεων, προϊόντων ασφάλειας ποιότητας τροφίμων αλλά  και υπηρεσιών στον κλάδο της αποθήκευσης, των Logistics και ηλεκτροκίνησης.

Η θέση αναφέρεται στον Δ/ντή Marketing και Επικοινωνίας.

Οι βασικές αρμοδιότητες:

 • Υλοποίηση ενεργειών βάσει του Marketing plan και της εταιρικής στρατηγικής.
 • Διαχείριση όλων των websites και των e-shops της/ων εταιρείας/ών (ενδεικτικά, ανέβασμα προϊόντων, επικαιροποίηση κωδικών, δημιουργία digital content).
 • Στενή επικοινωνία με προμηθευτές – οίκους του εξωτερικού στα πλαίσια του product Marketing, με σκοπό τη λήψη χρήσιμου υλικού επικοινωνίας και την αντίστοιχη προσαρμογή αυτού στις διαφημιστικές ανάγκες της/των εταιρείας/ών (διαφημιστικά φυλλάδια, δελτία τεχνικών προδιαγραφών, media guidelines, κ.ά.).
 • Υποστήριξη των τμημάτων εμπορικής διεύθυνσης και πωλήσεων, με προετοιμασία και βελτίωση digital εντύπων και υλικού για εμπορικούς ή εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 • Υλοποίηση ενεργειών προβολής της/ων εταιρείας/ών, σε Off-line (BTL) & On-line επίπεδο (SEO, SEM, GDN, Social Media, Mobile Marketing, κ.ά.), σε συνεργασία και με τις διαφημιστικές εταιρείες.
 • Δημιουργία αναφορών (reporting) και executive summaries, σχετικά με τις digital performance media καμπάνιες της/ων εταιρείας/ών, καθώς και τη σχετική έρευνα ανταγωνισμού σε συνεργασία και με τους συνεργάτες αυτής/ών.
 • Day to day υποστηρικτικές εργασίες λειτουργίας της Δ/νσης Marketing και Επικοινωνίας.

Το προφίλ των υποψηφίων:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/Κολλεγίου με κατεύθυνση Marketing ή/ και επικοινωνίας.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή επιπλέον κατάρτιση θα εκτιμηθούν θετικά.
 • Επιθυμητές οι πιστοποιήσεις ή η ολοκλήρωση courses σε επίπεδο on-line Marketing (Content creation, SEM, GDN, SEO, Social Media, κ.ά.).
 • Πολύ καλή γνώση MS Office (κυρίως Word, Excel, PowerPoint).
 • Πολύ εκτιμητέα η γνώση Adobe Suite (κυρίως Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro), για την απαιτούμενη επιμέλεια υλικού Marketing.
 • Tech savvy προφίλ.
 • Απαιτούμενη η άριστη γνώση χειρισμού της Αγγλική γλώσσας (σε προφορικά, αλλά και γραπτό επίπεδο).
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση ή στον ευρύτερο τομέα του Marketing.
 • Διάθεση για συνεχή μάθηση του αντικειμένου.
 • Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα, κριτική αντίληψη.

Οι παροχές της εταιρείας:

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Μισθός αναλόγως των προσόντων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας.
 • Υβριδικό μοντέλο απασχόλησης που συνδυάζει τηλεργασία και δια ζώσης απασχόληση.
 • Ομαδικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλειας ζωής και υγείας.
 • Μόνιμη θέση parking αυτοκινήτου.
 • Απαραίτητος εξοπλισμός για την υποστήριξη της τηλεργασίας (εταιρικό laptop και κινητό, IP τηλεφωνία).
 • Δυνατότητα για συνεχή απόκτηση γνώσεων πάνω στον τομέα του Marketing, μέσω της ενασχόλησης του στελέχους, σε ένα πολύ ευρύ φάσμα εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν από τα πολυσχιδή projects στα οποία θα συμμετάσχει.

Περιοχή απασχόλησης:

 • Καλύβια Θορικού (Μαρκόπουλο).

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts