Το Ξενοδοχείο ATHENS ZAFOLIA HOTEL 4* αναζητεί Α΄, Β΄ και Γ΄ Μάγειρες για να ενισχύσει το δυναμικό της κουζίνας του.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Πτυχίο σχολής μαγειρικής τέχνης
  • Εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
  • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Προσεγμένη εμφάνιση και καθαριότητα

Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων, άριστο περιβάλλον εργασίας, διαρκή επιμόρφωση και εκπαίδευση.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Recommended Posts