Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, γνωστού Restaurant-Bar στην Τήνο, αναζητά:
Μάγειρα

Η εργασία αφορά σε σεζόν.

 

Απαραίτητα κριτήρια:

 • Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
 • Δημιουργική σκέψη
 • Ικανότητα εκτέλεσης οδηγιών
 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Τήρηση κανόνων υγιεινής

 

Παρέχονται

 • Πλήρης εργασία
 • Ικανοποιητικός μισθός
 • Διαμονή

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Recommended Posts