Ελληνικός οργανισμός ενέργειας, αναζητά Technical Coordinators, οι οποίοι θα στελεχώσουν το τμήμα Υποστήριξης Πληροφορικής Τεχνολογίας.

 

Ο ρόλος περιλαμβάνει:

 • Τον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής, των απαιτήσεων και των παραδοτέων του έργου.
 • Τον εντοπισμό και την επίλυση ζητημάτων που μπορεί να μεταβάλλουν τα χρονοδιαγράμματα και τις παραδοτέες φάσεις του έργου.
 • Την εξασφάλιση της συνολικής ποιότητας του έργου, βάση των εταιρικών πολιτικών και πρακτικών.
 • Τη συλλογή απαιτήσεων για την επιλογή της κατάλληλης πληροφοριακής υποδομής των έργων, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων, των επιχειρησιακών διεργασιών και της ολοκλήρωσης της πληροφορίας.
 • Την εφαρμογή του καταλληλότερου πλαισίου διακυβέρνησης δεδομένων, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση και εκμετάλλευση τους.
 • Την μέριμνα για την προστασία των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών των χρηστών των έργων που συντονίζουν και γενικότερα όσων επηρεάζονται από κυβερνοαπειλές σε εφαρμογές ή δεδομένα.
 • Την τήρηση του προϋπολογισμού και παρακολούθηση των δαπανών/συναλλαγών.
 • Την διαχείριση – ενθάρρυνση της συνεργατικότητας, επικοινωνίας και διαμόρφωσης θετικών σχέσεων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων ομάδων ή και των εξωτερικών συνεργατών.
 • Τον προγραμματισμό και διοργάνωση συναντήσεων/εκδηλώσεων και τήρηση του προγράμματος.
 • Την εξασφάλιση, ότι η τεχνολογία χρησιμοποιείται σωστά για όλες τις λειτουργίες (τηλεδιάσκεψη, παρουσιάσεις κ.λπ.)
 • Τη διαχείριση τεχνικής τεκμηρίωσης, προετοιμασία παρουσιάσεων και ενημερώσεων έργου.
 • Τη συνδρομή στους τεχνικούς διευθυντές, στην δημιουργία και διάθεση σχεδίων εργασίας και χρονοδιαγραμμάτων.
 • Τη διατήρηση ενημερωμένων αρχείων και δημιουργία εκθέσεων ή προτάσεων.
 • Την υποστήριξη της εξέλιξης και της ανάπτυξης του προγράμματος.

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Πληροφορικής.
 • Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών στο αντικείμενο.
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο.
 • Πιστοποίηση Microsoft Azure

Ο οργανισμός παρέχει:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας με ομάδες εργασίας από διαφορετικούς κλάδους, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο
 • Υψηλές αποδοχές αναλόγως των προσόντων
 • Ευκαιρία να συμμετέχεις σε project ψηφιακού μετασχηματισμού ενός από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους ομίλους της Ελλάδας

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Επίπεδο θέσης
Έμπειρο δυναμικό
Τύπος Εργαζομένου
Πλήρης απασχόληση

Σχετικές θέσεις εργασίας

Άλλες θέσεις εργασίας

Technical Coordinators
Αθήνα
Πλήρης απασχόληση
Πληροφορική / IT
26 Οκτωβρίου 2023
Enterprise Architect
Αθήνα
Πλήρης απασχόληση
Πληροφορική / IT
19 Οκτωβρίου 2023
Network Engineer
Αθήνα
Πλήρης απασχόληση
Πληροφορική / IT
10 Σεπτεμβρίου 2023 by KSM
AD/AAD Specialist
Αθήνα
Πλήρης απασχόληση
Πληροφορική / IT
9 Σεπτεμβρίου 2023 by KSM
Πληροφορική / IT
9 Σεπτεμβρίου 2023 by KSM
Front End Developer
Αθήνα
Πλήρης απασχόληση
Πληροφορική / IT
9 Σεπτεμβρίου 2023 by KSM
Technical Writers
Αθήνα
Πλήρης απασχόληση
Πληροφορική / IT
9 Σεπτεμβρίου 2023 by KSM
Database Administration
Αθήνα
Πλήρης απασχόληση
Πληροφορική / IT
9 Σεπτεμβρίου 2023 by KSM
Site Reliability Engineer
Αθήνα
Πλήρης απασχόληση
Πληροφορική / IT
9 Σεπτεμβρίου 2023 by KSM