Η KSM για λογαριασμό πελάτη της, εμπορικής και βιομηχανικής εταιρίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών σωλήνων με ηγετική θέση στην αγορά και έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό αναζητά για το εργοστάσιο της:

Ηλεκτρολόγο Συντηρητή

 

Βασικά καθήκοντα:

 • Υλοποίηση του προγράμματος συντήρησης, βάσει των τεχνικών αναγκών των παραγωγικών εγκαταστάσεων
 • Αποκατάσταση βλαβών σε μηχανήματα
 • Προτάσεις για την βελτίωση της απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
 • Διενέργεια ηλεκτρολογικών ρυθμίσεων και επισκευών
 • Ορθή εφαρμογή των διαδικασιών για την Υγιεινή και Ασφάλεια

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 5 ετών
 • Διαθεσιμότητα εργασίας σε βάρδιες
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Αντίληψη, υπευθυνότητα
 • Άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση
 • Άμεση πρόσληψη
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Μισθός αντίστοιχος προϋπηρεσίας

Περιοχή απασχόλησης: Βόλος

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων

Επίπεδο θέσης
Έμπειρο δυναμικό
Τύπος Εργαζομένου
Πλήρης απασχόληση