Η KSM HR για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης βιομηχανίας στα Οινόφυτα, αναζητά:

Εργατικό Προσωπικό

Χώρος εργασίας: Οινόφυτα

Πληροφορίες θέσης:

 • Πενθήμερη εργασία
 • Μόνο πρωινή βάρδια
 • Μεταφορά με εταιρικό πούλμαν από την περιοχή της Μεταμόρφωσης
 • Παρέχεται εκπαίδευση

Καθήκοντα που περιλαμβάνονται:

 • Χειρισμός εξοπλισμού και μηχανημάτων
 • Συναρμολόγηση εξαρτημάτων
 • Έλεγχος και αποθήκευση εξαρτημάτων
 • Διατήρηση καθαριότητας χώρου

Προφίλ υποψηφίων:

 • Γνώση Ελληνικής ή Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση βασικών κανόνων ασφαλείας
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον θα εκτιμηθεί

 

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.